Polisledningen besökte Ockelbo för samtal med kommunen

Polisledningen besökte Ockelbo för samtal med kommunen

Nu väntar omtag kring det brottsförebyggande arbetet

För tre veckor sedan väckte kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo, Magnus Jonsson (S), debatten kring polisens närvaro – eller snarare frånvaro – i kommunen.
I dag har ledningen för den lokala polisen i Gästrikland träffat kommunledningen i Ockelbo.
”Vi har haft ett bra samtal, och jag känner mig förhoppningsfull när det gäller att komma tillbaka till en högre nivå av polisiär närvaro”, säger Magnus Jonsson.

(Bilden ovan: Ulf Olsson, gruppchef områdespoliser Gästrikland, John Köhler, lokalpolisområdeschef Gästrikland, Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Charlotta Ryd, kommunchef, och Rolf Sundqvist, kommunpolis Västra Gästrikland.)

I slutet av augusti skapade kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo, Magnus Jonsson (S), debatt kring polisens närvaro – eller snarare frånvaro – i samhället.
Magnus Jonsson föreslog då att de lokala överenskommelserna mellan polisen och Ockelbo kommun bör sägas upp eftersom de inte efterlevs.
”Jag vill markera att polisens del i det brottsförebyggande arbetet i Ockelbo inte fungerar”, sa han då.

I dag har kommunledningen träffat ledningen för det lokala polisarbetet i Gästrikland, på plats i Ockelbo.
”Vi har framfört våra synpunkter och invånarnas oro, och polisledningen har gett sin syn på situationen och förklarat omständigheterna kring det vi upplever som en försämring”, berättar Magnus Jonsson.
”Nu vill båda parter göra ett omtag kring de brottsförebyggande frågorna och polisens närvaro i Ockelbo.”

John Köhler är lokalpolisområdeschef i Gästrikland. Även han är nöjd med mötet.
”Vi befinner oss mitt i en stor reform inom polisen, och det är ingen hemlighet att det brottsförebyggande arbetet fått stå tillbaka för den ingripande verksamheten under en tid. Men ett av målen i omorganisationen är nära kontakt mellan kommuner och polisen på lokal nivå och det är dit vi vill nå”, säger John Köhler.
”I dag har vi skapat en förståelse för varandras förutsättningar och vi har berättat på vilket sätt vi arbetar framåt inom polisen. Vi vill självklart skapa det bästa för Ockelbo genom att och hitta lösningar i vårt utvecklingsarbete som fungerar lokalt.”

Ulf Olsson är gruppchef för områdespoliserna i Gästrikland som organiserats om. Tidigare var två poliser avdelade för Ockelbo, men sedan någon vecka tillbaka är det sju områdespoliser som alternerar i de olika kommunerna enligt en förutbestämd plan.
”Förra veckan var de här i kommunen vid flera tillfällen, både på Perslundaskolan, på föräldramöte och för trafikkontroll. Ockelbo kommer att få en lika stor dos närvaro som de andra kommunerna”, intygar Ulf Olsson.

När det gäller närvaron i det brottsförebyggande arbetet i samarbetsgruppen SSPF (socialtjänst, skola, polis och fritid), är Eva-Lena Nordin från BIG i Gävle avdelad som polisens företrädare i fortsättningen.
”Det finns ett stort engagemang kring vårt arbete i Ockelbo. Det visade bland annat uppslutningen av kommuninvånare när medborgarlöftena skulle formuleras. Det engagemanget vill vi självklart ta vara på och bemöta på ett bra sätt”, säger Rolf Sundqvist, kommunpolis i Västra Gästrikland.

av Elina Sorri
2016-09-20

LÄS MER

Här kan du läsa tidigare artikeln om Magnus Jonssons förslag att upphäva överenskommelsen mellan polisen och kommunen. 

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17