SD i Ockelbo vill ha båtbryggor i Bysjön

SD i Ockelbo vill ha båtbryggor i Bysjön

Motion till fullmäktige: "Det gör kommunen mer attraktiv"

Sverigedemokraterna i Ockelbo har lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående båtplatser i Bysjön.
Platsen som föreslås är intill campingen i den södra delen av sjön.

SD påpekar att det är besvärligt för båtägare att, varje gång man vill ta en båttur, sätta i och ta upp båten.
”Genom att anlägga inhägnade båtplatser med grind till bryggan hade båtägarna fått en bättre förvaringsplats av sina båtar mot en kommunal avgift och i förlängningen mer nöjda kommuninvånare”, skriver SD i sin motion som tas emot av kommunfullmäktige vid det kommande sammanträdet på måndag kväll.

SD tänker sig att småbåtsbryggan kan placeras vid campingen i södra änden av Bysjön.
”Det skulle öka värdet av camping, öka säkerheten för båtägarna med liv och rörelse på platsen, samt skapa möjligheter till ytterligare verksamheter på platsen. Det finns dessutom parkeringsmöjligheter vid campingen”, skriver SD, som på sikt gärna ser att småbåtsbryggan på sikt kompletteras med uppställningsplatser för vinterförvaring av småbåtar.

SD motionerar även till kommande fullmäktige om att kommunen bör ta fram en lämplig plats för hundrastgård i Ockelbo.
”En hundrastgård där möjligheten att släppa sina hundar lösa på inhägnat område saknas i Ockelbo”, konstaterar SD som påpekar att det kan bli en plats för socialt umgänge och trivsel både för hundar och för hundägare.
Kostnaderna för röjning, stängsel, grindar, bänk, papperskorg och skötsel beskriver SD som ”försumbara” och snarare är att betrakta som en investering i friluftsliv och hälsa.

De båda ärendena väntas gå från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för utredning. 

av Elina Sorri
2016-09-29

Uppdatering 2016-11-29: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om båtplatser, men avslå motionen om hundrastgård. 

(Fotot ovan från commons.wikipedia, föreställande Lundåkerns småbåtshamn)

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17