Så ska Ockelbos skolor bli mer digitala

Så ska Ockelbos skolor bli mer digitala

Ny teknikstrategi puffar lärare och elever framåt

Skolorna i Ockelbo kommun tar klivet in i framtiden.
Nu ska digitala läromedel och arbetsmetoder väljas framför de traditionella.
Och senast 2019 ska alla elever i åk 4-9 ha tillgång till ett eget digitalt verktyg, som exempelvis en surfplatta.

Vid sitt nästa sammanträde, 21 september, väntas utbildnings- och kulturnämnden (UKN) anta en ny strategi kring hur den digitala tekniken bör användas i Ockelbos skolor.
Utrustningen finns redan på flera håll; och särskilt har den nya Perslundaskolan försetts med de senaste hjälpmedlen kring exempelvis webbaserad undervisning.
Men som på de flesta arbetsplatser kan det vara svårt för personalen att i den löpande vardagen hinna sätta sig in i, och börja använda sig av, alla de möjligheter som tekniken erbjuder.

Nästa vecka väntas politikerna i UKN ge både lärare och elever en liten puff framåt genom att klubba igenom ett politiskt strategidokument som anger riktningen mot framtidens undervisning.
Bland annat ska all personal använda sig av den nya informations- och kommunikationstekniken och digitala arbetsverktyg och webbaserade lösningar ska väljas framför traditionella – vilket förutsätter att personalen får kontinuerlig utbildning.
Vidare slår dokumentet fast att samtliga elever i årskurs 4-9 ska ha tillgång till ett eget digitalt verktyg senast 2019. Skolorna ska ha både trådlös och fast uppkoppling, och tillgång till de läromedel, program och verktyg som behövs.

Förhoppningen är att den digitala tekniken snabbt blir en naturlig del i lärandet, och att användningen både gör skolarbetet roligare för eleverna samtidigt som det effektiviserar skolans alla verksamheter – och i det långa loppet leder till högre måluppfyllelse i skolan.

av Elina Sorri
2016-09-12

KOMMENTAR
Strategidokumentet ska följas upp av en handlingsplan.
Rektor/förskolechef ansvarar för att strategin sprids och implementeras.
Medarbetare ansvarar själva för att följa strategin och påtala behov av fortbildning.

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17