Stationshuset i Jädraås rustas upp

Stationshuset i Jädraås rustas upp

Museisällskapet får 774 000 från EU, regionen och länsstyrelsen

Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg, JTJ, får ett stort ekonomiskt stöd för upprustning av stationshuset i Jädraås.
EU, länsstyrelsen och regionen bidrar tillsammans med 90 procent av den totala kostnaden på 860 000 kr.

Stationshuset i Jädraås är i behov av upprustning, bland annat är det nödvändigt att renovera skorstenarna och måla om fasaden.
Efter besiktning av huset har kostnaden beräknats till 860 000 kronor, en summa som JTJ inte kan få fram på egen hand.
”Vi har gjort en del på framsidan av huset själva, men de här åtgärderna innebär för mycket jobb för oss”, säger Torbjörn Jansson, sekreterare i JTJ:s styrelse.

Men nu har Museisällskapet beviljats ett ekonomiskt stöd på inte mindre än 90 procent av beloppet.
65 procent kommer från det så kallade Landsbygdsprogrammet hos Jordbruksverket, som till betydande del finansieras ur EU:s budget, och 25 procent från länsstyrelsen och regionens anslag för kulturmiljö och folkhälsa.
”Vi blev otroligt glada för det beskedet, det enskilt största bidrag vi någonsin fått. Nu hoppas vi komma igång med skorstenrenoveringen före nyår, och målningen i april nästa år”, säger en mycket glad Torbjörn Jansson.
Huvuddelen av arbetena kommer att köpas in av utomstående.

Jädraås stationshus är basen i museijärnvägens verksamhet. Här finns förutom väntsal och expeditionslokaler även personalutrymmen för föreningens medlemmar.
Husets ursprungliga delar är från 1880-talet men under årens lopp har flera tillbyggnader skett.

av Elina Sorri
2016-09-26 

Fotot ovan: Kjell Ollashed

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17