Upphandlingen av Kuxatrafiken måste göras om

Upphandlingen av Kuxatrafiken måste göras om

Överklagande gick igenom - gäller skolskjutsarna i hela länet

Som bussresenärerna i Ockelbo kommun märkt så sköter Ockelbo Taxi Kuxatrafiken även kommande säsong 2016/2017.
Avtalet med Ockelbo Taxi löpte egentligen ut under försommaren, men har förlängts ett år efter att upphandlingen av en ny femårig trafikperiod överklagats.

Sommaren 2016 gick ett femårigt avtal med Ockelbo Taxi om att driva Kuxatrafiken ut.
Förberedelserna för en ny upphandling, som handlagts av Gävleborgskommunernas gemensamma organisation, Inköp Gävleborg, startade året innan.

Under våren 2016 överklagades skoltrafikupphandlingen, som utfördes samtidigt för samtliga kommuner i länet. Ett företag i Ljusdal ansåg att avtalet, som omfattar fem år, sträcker sig över en alltför lång tid.
Förvaltningsrätten gav företaget rätt, varpå Inköp Gävleborg lyfte frågan till prövning i nästa instans – kammarrätten i Sundsvall.
För att kommunerna inte skulle stå utan skolskjutsar inför det nyligen påbörjade läsåret uppmanade Inköp Gävleborg sina medlemmar att teckna nya korttidsavtal med sina pågående trafikleverantörer i väntan på kammarrättens beslut.

Kammarrätten har nu beslutat att inte ta upp fallet till prövning, vilket innebär att upphandlingen ska göras om.
Jonas Bäckström är upphandlare på avdelningen Transport och fordon hos Inköp Gävleborg.
”Vi kommer att påbörja arbetet inför en ny upphandling i samarbete med kommunernas handläggare inom kort. Planen är att vara ute i god tid, så att eventuella prövningar hinner hanteras innan sommaren 2017”, säger han.

Carita Carter är Ockelbo kommuns handläggare för Kuxatrafiken. Enligt henne bör resenärerna i Ockelbo inte påverkas av att det har pågått en rättslig tvist bakom kulisserna.
”Resenärerna har troligtvis inte märkt av den alls. Kuxatrafiken rullar vidare med Ockelbo Taxi som leverantör och man känner igen sig i det”, säger hon.

av Elina Sorri
2016-09-01


Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17