Välkommen till en växande vuxenutbildning!

Välkommen till en växande vuxenutbildning!

Från nio till 26 anställda i Ockelbo på tre år

För tre år sedan arbetade nio personer på Vuxenutbildningen i Ockelbo och det fanns en rektorstjänst på 25 procent.
Nu jobbar rektor på heltid och antalet anställda är 26.

Text: Per Estliden
Foto: Bo Rudolfsson

På frågan hur det kommer sig att så många fler arbetar på Vuxenutbildningen, svarar Marie Nilsson, rektor, följande:
– Vi har fler elever. Främst är det SFI, Svenska för Invandrare, som har vuxit och det kräver mer resurser. Med fler anställda kan vi också ge fler kurser. Snart kanske det börjar komma fler elever som gått ett yrkesprogram och vill läsa in allmän högskolebehörighet eller särskild högskolebehörighet.

I dag studerar 168 personer på SFI och 59 personer på andra utbildningar inom Vuxenutbildningen.
Marie Nilsson ser utvecklingen som positiv för Ockelbo.
– Vi får fler arbetstillfällen på vuxenutbildningen, och fler nyanlända gör att antalet medborgare i Ockelbo ökar. Vuxenutbildningen kan och ska ge dem så bra kunskaper att de kan arbeta inom arbetsområden som man i dag har svårt att få personal till, som vården och barnomsorgen. De nyanlända kan, om någon hjälper dem med byråkratin, också starta egna företag i Ockelbo med omnejd.

Det är mycket på gång på Vuxenutbildningen. Marie Nilsson har planer och visioner:
 – Jag vill att behöriga lärare ska stå i kö för att arbeta här. Vi ska ha en arbetsplats som är vida känd i landet genom vårt värdegrundsarbete, vår kompetensutveckling av personal och så vidare. Jag ser framför mig hur vi tar emot lärarstuderande som gärna vill arbeta här efter avslutad utbildning.
 – Vår matsal skulle kunna vara en mötesplats för pensionärer, arbetslösa och nyanlända där de träffas någon eftermiddag för att spela spel, spela musik eller annat, allt för att träffas och prata. Alla vinner på att få nya erfarenheter och kunskaper från hela världen.

Marie Nilsson vill utveckla samarbetet med Ockelbos företagare.
– Ett företag ska kunna köpa kompetensutveckling hos oss, på tider som passar dem. Vi ska vara deras förstahandsval.
– Under året kommer vi att planera för distansstudier på vissa kurser inom vuxenutbildningen. Kanske vi kan ge kurser inom barn- och fritidsprogrammet eller inom vård och omsorg i egen regi. Ockelbo kommun vill till exempel att befintlig personal får vidareutbildning i frågor som rör demenssjukdomar. Dessa kurser kan ges på distans, kvällstid eller helg.

2016-09-29

Bilden ovan: Kollegiet på Vuxenutbildningen. På bilden saknas åtta medarbetare.

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

LÄS MER

15 april är sista ansökningsdag för studier hösten 2017.

Här kan du läsa mer om Vuxenutbildningen i Ockelbo kommun.