"Wij Trädgårdar mår lite bättre nu"

"Wij Trädgårdar mår lite bättre nu"

Summering av sommaren 2016: Besöksparken på rätt väg

Kostnaderna har minskat. Intäkterna har ökat.
För de första åtta månaderna redovisar Wij Trädgårdar ett plus på 274 000 kronor.
”Totalt sett mår Wij Trädgårdar lite bättre nu”, summerar tillförordnade vd:n Hans Bandhold den gångna säsongen.

Hans Bandhold tillträdde som tillförordnad vd för Wij Trädgårdar i januari 2016, med uppdraget att få ordning på ekonomin, styra upp organisationen, leda verksamheten och rekrytera en ny, ordinarie vd.
”Prio 1 är att minska kostnaderna”, sade Hans Bandhold då.

Hans Bandhold, tillförordnad vd under 2016. 

9 maj beslutade fullmäktige om ett långsiktigt ekonomiskt åtagande på 1,9 miljoner årligen under perioden 2016-2018, för att ge Wij Trädgårdar chansen att förverkliga framtidsstrategin ”Lyftkraft” när det gäller utveckling, evenemang och ekonomi.
I och med det gav en majoritet av lokalpolitikerna Wijs ledning andrum samtidigt som man visade tålamod och förståelse för att en positiv vändning kan ta tid.

Hans Bandhold gästade nyligen kommunstyrelsens sammanträde för att lämna en lägesrapport för årets åtta första månader.
”Wij mår bättre nu. Vi har fått ned kostnaderna med närmare 1,7 miljoner”, konstaterar Hans Bandhold som därmed uppnått sin prio 1.
För perioden januari-augusti 2016 redovisas ett plus på 274 000 kronor.

Andra planerade åtgärder för sommaren var att skapa nyheter i parken, marknadsföra dem på ett kostnadseffektivare sätt och öka intäkterna från konferensdelen. Check på samtliga punkter, konstaterar Bandhold.
”Barntemat drog dubbelt så många barn till parken, vi har nått ut brett med bred marknadsföring i sociala medier till mycket låga kostnader, och övernattningarna har ökat.”

Barnföreställningen "Humlan Helmer" som visats lördag-söndag hela sommaren har lockat många barnfamiljer. Skördefesten/Hälsodagen den 10 september drog 1 500 personer. 

”Wij är på rätt väg nu. Vi har städat och konsoliderat samtidigt som vi undvikit riskabla satsningar som äventyrar ekonomin. Personalen har jobbat hängivet och stenhårt hela året”, säger Hans Bandhold.
Även bröllopsbokningarna har varit fler, och restaurangen har vänt minus till plus.
”Men självklart fortsätter utmaningen framåt i tid för styrelsen och den nya vd som rekryterats”, konstaterar han.

När det gäller det totala antalet parkbesökare har den nedåtgående trenden avstannat, vilket är positivt. Men man har inte nått fram med målet att öka antalet.
”Eftersom många har samma intryck av att det rört sig fler människor i parken än på många år, tyder det helt enkelt på att alla inte betalar entréavgiften. Vi vidtog åtgärder för att strama till passagerna i sommar, men det behöver göras mer”, säger Hans Bandhold.
”Det förstärker också insikten att det inte går att förlita sig på entréavgifterna, utan att Wij måste utveckla andra inkomstkällor för att stå stabila i framtiden.”

10 september avslutade Wij Trädgårdar sommarsäsongen med Skördefesten/Hälsodagen, då uppskattningsvis 1 500 personer närvarade under dagen - en publikdragande avslutning då entrén dock var fri.
Under hösten påbörjar styrelsen och parkens nya vd Malin Hermansson ett visionsarbete som ska resultera i en handlingsplan för de kommande åren.
Det gör man utifrån förväntningar på Wij både som en nationell attraktiv besökspark, en mötesplats för kommuninvånarna, en affärsmässig konferens- och hotelldel och som en länk in i arbetslivet genom fortsatt samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet.

WIj Trädgårdars vd från 1 januari 2017 - Malin Hermansson. 

av Elina Sorri
2016-09-28