Så ska Ockelbo få fler i sysselsättning

Så ska Ockelbo få fler i sysselsättning

56 procents arbetslöshet bland de utrikesfödda i kommunen

Ockelbo kommun har den tredje högsta arbetslösheten i landet bland nyanlända.
Av de 351 arbetslösa i kommunen (mars 2017) är 235 personer utrikesfödda.
”Många av dem kliver ur sin etableringsperiod i år, och våra nämnder måste nu påbörja ett intensivt samarbete för att hjälpa dem till sysselsättning”, säger Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

2015 tog Ockelbo emot 158 flyktingar. De flesta hade uppehållstillstånd och påbörjade därför omgående sin tvååriga etableringsperiod, då Arbetsförmedlingen ansvarar för en etableringsplan och Försäkringskassan för försörjningen. Kommunens ansvar under etableringstiden är bland annat att ge samhällsinformation, språkundervisning (SFI), boende och sociala insatser.

Under 2017 kommer flertalet av dem att skrivas ur ”etableringen” och hänvisas till egen försörjning.
Har man inte arbete eller studerar, har man rätt att ansöka om försörjningsstöd. Individ- och familjeomsorgen vid socialtjänsten i Ockelbo konstaterar nu att antalet nybesök och ärenden ökar, vilket ger ett ökat tryck på socialnämnden.

Men kostnaderna skenar inte alls som man tidigare befarat.
En analys av ett ”värsta scenario” har tidigare pekat mot ökade kostnader på 5 miljoner kronor. Men årets första månader visar att ökningen beräknas stanna på cirka 1 miljon, endast en femtedel av den preliminära uträkningen.
Det beror dels på åtgärder via kommunens arbetsmarknadsenhet, dels på att arbetslösheten gått ned totalt sett och att fler grupper i samhället som tidigare fått försörjningsstöd nu har arbete.

Arbetslösheten bland de utrikesfödda i Ockelbo är den tredje högsta i landet, 56,8 procent.
Rikssnittet för motsvarande grupp är 20 procent.
En av anledningarna är att utbildningsnivån bland Ockelbos utrikesfödda är mycket låg, bara 7 procent har eftergymnasial utbildning.
”Det här är en stor utmaning. Alla våra förvaltningar måste samarbeta intensivt med målet att få så många som möjligt i sysselsättning”, säger Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

Kommunens arbetsmarknadsstrateg, Tobias Tengelin, ska samordna en arbetsgrupp med deltagare från kommunens olika verksamheter som ska göra en kartläggning av nuläget, lista behoven och dra igång olika insatser så snart som möjligt.
”Redan i dag har vi många integrations- och sysselsättningsprojekt i gång och har hjälp av yrkesförberedande språkpedagoger. Men vi bör också komma till skott med validering av utbildningar som de nyanlända redan har, undersöka hur sociala företag kan drivas, skapa extratjänster i kommunen - och framför allt är det viktigt att fler studerar vidare på olika nivåer”, säger Magnus Jonsson.

Tomas Larsson är chef för arbetsmarknad/integrationsenheten i Ockelbo kommun.
”Det är viktigt att vi har en gemensam röd tråd i det här arbetet, och att alla inom kommunen känner en tydlighet och delaktighet i samarbetet. Vi måste göra det enkelt och greppbart för den enskilde individen att förstå vilka möjligheter de har, vart de vänder sig och vad som förväntas av dem”, säger Tomas Larsson.

av Elina Sorri
2017-05-29

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17