"Avdela skolplatser för nyanlända barn"

"Avdela skolplatser för nyanlända barn"

Medborgarförslag om jämnare fördelning av elever med olika bakgrund

Fördelningen av nyanlända barn bör bli jämnare i Ockelbos två F-3-skolor.
Det menar föräldern Malin Helperin i Ockelbo, som lämnat ett medborgarförslag till kommunen.
”Vi behöver göra mer för att motverka segregation”, säger hon.

Gäverängeskolan ligger centralt i Ockelbo. Över 30 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska, och i förskoleklassen är det 50 procent.
Åbyggeby skola ligger på landsbygden, cirka 5 kilometer utanför centrum, och här har färre än 5 procent av eleverna ett annat modersmål.

Till vänster Gäverängeskolan, till höger Åbyggeby skola. 

Malin Helperin har själv barn som går i Gäverängeskolan och har reagerat på hur segregerade barnen blir redan i förskoleklass.
”Det är mänskligt att både barn och vuxna söker sig till dem som pratar samma språk som vi, att vi tar den bekvämaste vägen. Men vi måste se framåt. Ockelbo behöver tillströmningen av nyanlända för att växa, och för att alla ska må bra och känna sig som Ockelbobor måste integrationen fungera bättre redan från tidig ålder”, säger Malin.
”Jag vill att alla barn ska känna ett gemensamt ”vi” – inte ”vi” och ”dom”. Integration i skolan är inte bara pedagogernas ansvar, politiker bör hjälpa till med förutsättningarna.” 

Ett av utbildning- och kulturnämndens verksamhetsmål för grundskolan i Ockelbo 2017 är just att likvärdigheten ska öka när det gäller mottagandet av nyanlända elever, i syfte att förbättra integration och minska segregation.
Skolornas upptagningsområden ska ses över och marknadsföringen för de båda F-3-skolorna fördjupas på olika språk i samband med skolvalet.
Men Malin Helperin tror att det behövs starkare styrmedel än så.
”Att ändra upptagningsområdena förändrar inte så mycket när det finns ett fritt val. Även föräldrar till nyanlända barn väljer Gäveränge trots att de inte tillhör upptagningsområdet, för att det redan går fler barn med liknande bakgrund där”, säger Malin Helperin. 

”Jag är ingen expert på skollagen, eller vad man verkligen kan göra. Mitt syfte med medborgarförslaget är att belysa problemet för att se vad som kan göras”, säger Malin Helperin.
Hon föreslår också ett faddersystem bland eleverna där faddrar och deras yngre skolkamrater har olika bakgrunder.
”Jag tror att man i viss mån måste tvinga fram integration ibland. Det kommer att gynna både barn och föräldrar på sikt. Just nu bidrar vi till splittring och uppdelning”, säger Malin.

av Elina Sorri
2017-05-15

KOMMENTAR
Skolkommissionens förslag

Frågan om bristande likvärdighet och skolsegregation är en av de mest diskuterade frågorna i den svenska skoldebatten just nu.
Skolkommissionen föreslår bland annat att alla huvudmän ska sträva efter socialt allsidigt sammansatta skolor, och att ett system där alla föräldrar aktivt söker förskole- eller grundskoleplats införs – för att öka chanserna att informationen om olika skolalternativ verkligen når fram.
Klicka här för att komma till utbildningsdepartementets slutbetänkande ”Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet”.


Foto: maxipixel.freegreatpicture.com

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

MEDBORGARFÖRSLAG

Ett medborgarförslag ska besvaras inom ett år från att det lämnats in.
Klicka här för att läsa mer om medborgarförslag i Ockelbo kommun.