Gavlenet bygger ut fibernätet i Åmot och Lingbo

Gavlenet bygger ut fibernätet i Åmot och Lingbo

Hälften av hushållen har redan tecknat abonnemang

Under 2018 bygger Gavlenet ut fibernätet i centrala Åmot, och nu har även centrala Lingbo fått klartecken.
Totalt är det 473 fastighetsägare i de båda byarna som erbjuds möjlighet att ansluta sig.
Hälften har tecknat abonnemang på förhand, och fler väntas tillkomma.För mer detaljerad karta över Lingbo, klicka här. 


För mer detaljerad karta över Åmot, klicka här. 

För tre år sedan, 2014, lades fibernät i en del av centrala Åmot.
Det blev möjligt genom stöd från Landsbygdsprogrammet och medfinansiering av Post- och Telestyrelsen, samt de anslutna fastighetsägarna.

Nu kan Åmot och Lingbo inte längre beviljas stöd för bredbandsutbyggnad. Därför är en fortsatt utbyggnad avhängig hur många som vill ansluta sina fastigheter till fibernätet.
”Den här gången är det intresset och engagemanget hos byborna själva som gör det ekonomiskt möjligt för oss att utvidga området”, säger Christer Englund, affärsområdeschef på Gävle Energi.
Även i Lingbo har intresset nu blivit tillräckligt stort för ett igångsättande.

Åmot och Lingbo kan inte längre beviljas stöd eftersom de räknas som ”tätorter”.
Däremot kan ”småorter”, där det är glesare mellan fastigheterna och därmed kostsammare att lägga fibernät, fortfarande få 60 procent av kostnaderna i bidrag från Landsbygdsprogrammet via Jordbruksverket.

Gavlenet fick hösten 2016 ett sådant stöd beviljat för ett område som sträcker sig från Gammelfäbodarna, över Vallsbo och vidare mot Ulvsta och delar av Åbyggeby.
Men för att få bidraget krävs att 85 procent av hushållen i området ansluter sig till det blivande fibernätet.
”Den nivån har ännu inte uppnåtts, men vi hoppas att det finns tillräckligt stort intresse även här”, säger Christer Englund.

av Elina Sorri
2017-05-22


Under försommaren besöker Gavlenets informatörer hushållen i de områden som berörs av planerna på fiberutbyggnad. Förutom Åmot och Lingbo - där beslut om utbyggnad redan fattats - besöker man också det stödområde i Ulvsta, Gammelfäbodarna och Åbyggeby som beviljats EU-bidrag för fiberutbyggnad (bilden nedan). Här är anslutningsgraden ännu inte tillräckligt hög för ett igångsättande.
Christopher DeLiseo, Alex Gutell, Oscar Kornmann, Torsten Brundin, Johan Ahlström. Jakob Stenberg ej med på bild.


Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

FAKTA Gavlenet

Stadsnätet i Ockelbo (f d OboNet) är GavleNet som ägs av Gävle Energi.
Gävle Energi är även Ockelbo kommuns utsedda kommunikationsoperatör och samarbetspartner när det gäller fortsatt utveckling av bredband.

Här kan du läsa mer information om bredband i Ockelbo kommun.