Ny service för företagare i Ockelbo

Företagarlots erbjuder en väg till flera myndigheter

Entreprenörer har många goda idéer för hur deras verksamheter kan bedrivas eller utvecklas.
Ofta upplever man dessvärre att det är tidsödande att komma i kontakt med rätt myndighetspersoner för information eller olika tillståndsansökningar.
Men nu finns servicen Företagarlots i Ockelbo kommun.
”Vi samordnar möten så att företagaren kan träffa alla myndigheter som berörs samtidigt”, säger Mimmi Ekström, näringslivschef i Ockelbo.

Nyligen hölls det första mötet inom Företagarlots i Ockelbo.
Utifrån ett önskemål från företaget Hansson Transport om tillstånd för bränsletank samordnade kommunens näringslivsenhet ett möte där företaget kunde träffa berörda inom kommunen, Västra Gästriklands Samhällsbyggnad och Gästrike Räddningstjänst för att tillsammans diskutera hur ärendet ska lösas på bästa sätt.

För det är inte lätt att hålla koll på lagar och regler, som exempelvis markfrågor, bygglov, brandskydd eller bullernivåer. I bland tar det tid att ens nå rätt person att vända sig till.
”Vi har alltid hjälpt till med att slussa företagare vidare till rätt instanser. Men nu tar vi hjälpen ett steg längre när vi ser till att alla inblandade träffas vid samma bord för att lösa eventuella problem så smidigt som möjligt tillsammans. Det leder till en process som blir enklare, effektivare och mer rättssäker för företagaren”, säger kommunens näringslivschef Mimmi Ekström.

Företagaren Marika Hansson är väldigt nöjd med mötet.
”Jag får svar på mina funderingar direkt och personlig kontakt med dem som ska fatta besluten. De olika myndighetspersonerna har också stor vinning av det eftersom de kan stämma av detaljer med varandra direkt. Någon ställer en fråga, och så har vi alla sparat in flera dagars mejlkonversation på en kort stund”, säger Marika Hansson.

Företagare inom olika branscher har olika behov; det finns även andra samhällsaktörer som kan vara aktuella att bjuda in till möten. Ett ärende inom servicen Företagarlots kan sägas ha kännetecknet att det omfattar fler än ett myndighetsbeslut.
Mimmi Ekström vill betona att kommunens näringslivsenhet inte tar över handläggningen av ärendena, utan fungerar just som en trygg lots till rätt hjälp.

Bilden ovan: Premiär för kommunens nya service Företagarlots. En företagare vill utveckla sin verksamhet, och då samordnar kommunen ett möte med de olika myndigheter som kommer att bli inblandade i ärendet. Här har kommunens näringslivsutvecklare Henrik Ricknell, byggnadsinspektörerna Bengt Eklund och Magnus Jeppsson från Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning och Mats Aakre från Gästrike Räddningstjänst tagit plats hos Hansson Transport. ”Det är en jättebra service, alla medverkande har stor vinning av att ses på det här sättet, det sparar mycket tid åt oss alla”, säger Marika Hansson (bilden nedan). Foto: Mimmi Ekström

av Elina Sorri
2017-05-02