Nya bryggor till Wijdammen i Ockelbo

Nya bryggor till Wijdammen i Ockelbo

Kommunstyrelsen väntas bevilja 87 000 kronor ur visionsmedlen

Wijdammen i Ockelbo får troligen nya bryggor i sommar.
De gamla har tjänat ut och bedöms inte längre uppfylla säkerhetskraven.

Det är Wij Trädgårdar som tagit initiativet till en ansökan om bidrag till bryggorna ur kommunens visionsmedel 2017. Kommunstyrelsen väntas bevilja 87 000 kronor till inköpet under sitt sammanträde på tisdag, 30 maj. 

Wij Trädgårdar har i samarbete med AME erbjudit sig att ta ansvar för vinterförvaringen, det dagliga underhållet under säsong, samt i- och uppläggning. Bakom ansökan ställer sig också Wij Trädgårdars samarbetspartners som har sina verksamheter i Tröskladan närmast dammen: Föreningen Konst och Landskap, Ockelbo Expo och Turbin Konsthantverk.

Här vid Wijdammen i Ockelbo har Ockelboborna ett mindre och mer familjärt alternativ till badplatsen Sjöbacken vid Bysjön. På tisdag väntas kommunstyrelsen säga ja till nya bryggor vid badet.

”Dammen har historiskt varit en oas på Wij för Ockelboborna, och har även blivit det för besökare till trädgårdsparken. Inför sommaren 2017 kan vi inte lägga i de befintliga bryggorna som hägnar in stranden och skärmar av mot djup och dammluckor. Virkessektioner och flytelement är undermåliga och uppfyller inte säkerhetskraven”, skrev Malin Hermansson i sin ansökan.

De uttjänta bryggorna. 

I en tjänsteskrivelse motiverar kommunchef Charlotta Ryd ett ja till beslut med att badplatsen till största delen utnyttjas av kommuninvånare och att bryggorna ökar tillgängligheten och säkerheten vid badplatsen. Wijdammen blir också en trevligare och mer välkomnande plats att vistas vid även för besökare – i enlighet med en av Vision 2020:s fyra punkter: ”Vi Välkomnar”.  

av Elina Sorri
2017-05-26

FAKTA Visionsmedel
I Ockelbo kommun avsätts varje år en pott med pengar – visionsmedel - i kommunstyrelsens budget.
För 2017 är summan 500 000 kronor.
Pengarna är till för att stimulera idéer som bidrar till att förverkliga Ockelbo kommuns Vision 2020 om ett grönt och välkomnande samhälle, utförda i samarbete mellan olika aktörer på orten.
Exempel på projekt som tidigare beviljats visionsmedel är fiskeboden för barn och ungdomar vid Bysjön, betande får vid äldreboendet Bysjöstrand och ett nytt skidspårsystem i Åmot.

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17