269 bristfälliga avlopp har förbättrats

269 bristfälliga avlopp har förbättrats

Och lika många är på gång efter Ockelboprojektet Rent Vatten

2011 påbörjades projektet Rent Vatten i Ockelbo, enligt ett beslut i kommunfullmäktige.
Målet var att inventera enskilda avlopp i kommunen – och att få de avlopp som har brister åtgärdade.
”Det har varit ett fokuserat och långsiktigt arbete som har gett ett väldigt bra resultat”, säger Anna Bredberg, miljöchef på Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning.

Syftet med projektet var att åstadkomma renare vatten, både för fastighetsägarna själva och för våra sjöar och vattendrag. 2011 påbörjades inventeringen av samtliga enskilda avlopp i kommunen som var anlagda före år 2000, eller som saknades helt i registren.

1 710 fastigheter inventerades under femårsperioden 2011-2016. Av dem har 680 fått föreläggande om förbättrande åtgärder. 523 av de 680 har inkommit med ansökningar om åtgärder.
Av de 523 ansökningarna är 269 avlopp klara hittills enligt Naturvårdsverkets krav på efterföljande rening.
Nämnas bör att den som har fått ett föreläggande om åtgärder har två år på sig att rätta till bristerna.

”Det har varit ett fokuserat och långsiktigt arbete. Antalet förelägganden visar att projektet och inventeringen var nödvändig för att hindra övergödning och att dricksvattentäkter förorenas”, säger Anna Bredberg.
Hon gläder sig också över att det nu finns ett uppdaterat och heltäckande register över de enskilda avloppen i Ockelbo kommun.

Ann-Christin Persson Georgsdotter var ordförande i bygg- och miljönämnden 2014 innan nämnden gick samman med Hofors och Sandviken i Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd.
Innan hon avgick gav hon en tacksam eloge till de fastighetsägare i Ockelbo som var i färd med att se över sina avlopp.
”Varje åtgärd ger oss en bättre vattenmiljö i Ockelbo kommun”, sade hon.

2014 prisades Ockelbo på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Borås för att ha den snabbaste åtgärdstakten i landet när det gäller enskilda avlopp med brister.

av Elina Sorri
2017-05-04

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17