Företagsranking 2018

Litet kliv uppåt på företagsrankingen

- kommunen klättrar 30 placeringar till plats 230

I dag, tisdag, släpper Svenskt näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet i kommunerna.
Ockelbo kommun klättrar 30 placeringar och hamnar på en 233:e plats.

Trots ett stort kliv uppåt på rankingen är varken kommunalråd eller näringslivschefen helt nöjda med att rankas som 233:a av totalt 290 kommuner.
”Vi har påbörjat en resa mellan kommunen och det lokala näringslivet som känns positiv. Vi har en närvaro som kommun i det lokala näringslivet men vi kan bli ännu bättre”, säger Magnus Jonsson, kommunalråd.
”Jag upplever en positiv stämning i kommunen och vi har god dialog med företag. Men vi arbetar vidare med att förbättra och utveckla företagsklimatet ännu mer”, säger näringslivschefen Mimmi Ekström.

I årets ranking har kommunen klättrat på många av enkätfrågorna. Bland annat visar företagarnas svar på frågorna om tillämpningen av lagar och regler samt tjänstemäns attityder till företagande ett bättre resultat i år. På båda frågorna har kommun klättrat över 80 placeringar.

Skolans attityder till företagande ligger dock fortsatt i botten och där hamnar kommunen på en 273:e plats. I denna fråga har kommunen de senaste fem åren hamnat bland de 25 sämsta kommunerna.
”Den kritiken måste vi ta till oss. Det här är ett förbättringsområde och vi måste hitta en modell för att bättre samarbeta mellan skola och näringsliv”, säger Magnus Jonsson och fortsätter,
”Våra företagare hittar inte den kompetens de söker och vi måste bli bättre på att kommunicera vad olika yrken innebär till våra unga”.


Kommunalrådet Magnus Jonsson och näringslivschefen Mimmi Ekström är nöjd med att kommunen klättrar 30 placeringar men de båda siktar högre framåt.

Några av de insatser kommunen satsat på under året är företagardialogveckan nu i september då politiker och tjänstepersoner träffade ett 40-tal företag. Under året går också politiker och tjänstepersoner SKL:s utbildning "Förenkla helt enkelt" som syftar till att förbättra kommuners företagskontakter. Näringslivsenheten har också genomfört Lots-möten, bildat ett näringslivsråd samt ett nätverk för lokala livsmedelsproducenter.
"Vi har skapat arenor för att kunna möta företagare och diskutera viktiga frågor och det tror jag är nödvändigt", säger Magnus Jonsson.

I Ockelbo har 85 företag svarat på enkäten och av dem tycker 36,9 procent att företagsklimatet är bra. Ockelbo rankas som näst bästa kommun i Gästrikland med Sandviken (244) och Gävle (254) strax efter. Bästa placering får Hofors som ligger 91:a plats.

Här finns Ockelbos resultat sammanställt samt redovisningar av samtliga enkätfrågor och svar: Rankingen 2018

Fakta

Svenskt näringsliv presenterar varje år en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.
Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.
2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till ett antal företagare som genomfördes januari-april 2018. Den sista tredjedelen baseras på statistik från SCB och UC.

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17