Preem stänger i Lingbo

Preem stänger macken i Lingbo

- Möte 9 april om hur framtidens tankstation kan se ut

31 maj stänger Preem macken i Lingbo och därefter ska platsen saneras.
Men kommunen vill fortsatt säkra tillgången till drivmedel i byn.
9 april bjuder kommunen därför in till ett öppet möte i Lingbo för att diskutera möjligheterna till en ovanmarkstank.

Anledningen till att Preem 31 maj stänger sin automatstation i Lingbo är att den ligger inom vattenskyddsområde, och att det nu kommer att ställas högre krav på stationer inom dessa områden. Redan förra året fick Preem nedslag på sina rörledningar under jord och fick då ett år på sig att åtgärda problemen.


31 maj är sista dagen det går att tanka på Preem längs 272:an i Lingbo.

Fortsatt verksamhet kräver att Preem byter ut alla rörledningar under mark till dubbelmantlade rör, vilket Preem alltså inte valt att investera i, berättar Jens Cavallin, fastighetsingenjör på Preem.
Preem i centrala Ockelbo längs Hamrångevägen påverkas inte av stängningen utan drivs fortsatt vidare som vanligt.

Näringslivsenheten har därför undersökt möjligheter för en ovanmarkstank (likt den som finns i Åmot) och det finns möjligheter för en sådan lösning.


Så här ser ovanmarkstanken ut i Åmot.

Kommunen kan däremot varken låta bygga eller driva en tankstation, utan det krävs engagemang och investeringar från föreningar, företag eller näringslivet i Lingbo.
”En drivmedelsstation är viktig ur alla perspektiv; såväl bo, leva och verka som att besöka Lingbo”, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S) och tillägger att många företag är beroende av en tankstation i byn.

Tack vare vindkraftsutbyggnaden i parken Åmot/Lingbo kommer också trafiken att öka i byn och därmed kommer efterfrågan av bränsle aktualiseras än mer.


Här på Lingbogården håller kommunen möte om hur tankmöjligheterna i Lingbo kan se ut i framtiden.

Kommunen har därför tagit initiativ till ett möte 9 april klockan 15-17 med invånare, företagare och intresserade för att diskutera vad "Lingbo" tillsammans med kommunen kan göra för att säkerställa möjligheterna att tanka i Lingbo även framöver. Under mötet diskuteras tänkbar ny placering, drift, underhåll och möjligheter till stöd för en investering i en ovanmarkstank.

Mötet, som hålls på Lingbogården (Fallvägen 13) är öppet för alla som är intresserade av att diskutera en framtida lösning. Anmälan görs till naringsliv@ockelbo.se. Väl mött, hälsar Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande samt Mimmi Ekström och Henrik Ricknell på kommunens näringslivsenhet.

Sofia Wike
2018-04-02

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17