Budget 2019

Inga besparingar i nästa års budget

Politiken: ”Vi är inte beredda att göra neddragningar”

Nu har ekonomiutskottet presenterat ett förslag till budget för nästa år.
Inga besparingar föreslås utan utbildnings- och kulturnämnden får de tre miljoner man saknar, kommunstyrelsen 3,4 miljoner och socialnämnden den miljon man saknar.
Men det är ett ansträngt läge och politikerna föreslår ett historiskt nollresultat.

Tack vare det instabila och oklara läget på riksplanet, där man ännu inte enats om en regering eller vilka bidrag kommunerna kommer att få under 2019, är läget även oklart ute i kommunerna. Ockelbo är inget undantag.
”Det här är ett historiskt annorlunda år för hela kommunsverige. Vi har aldrig varit med om ett så oklart läge så här i december”, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson (S) som också är ordförande i ekonomiutskottet.

Under hösten fick utbildnings- och kulturnämnden ett uppdrag att se över sin ekonomi  och presentera vilka konsekvenser det skulle få att hålla sig till den budgetram man fick i våras. Nämnden ansåg att tre miljoner kronor saknades och presenterade ett sparförslag som slog extra hårt mot grundskolan (1,2 miljoner kronor), kulturskolan (300 000 kronor), biblioteket (320 000 kronor) och simhallen (440 000 kronor).

Även socialnämnden ombads beskriva vilka konsekvenser man såg om man inte fick något extra tillskott. Nämnden presenterade då ett förslag att dra in platser på Bysjöstrand, stänga de öppna träffpunkterna på Soluret och att sänka öppettiderna på trygghetsboendet.

Också kommunstyrelsen saknade drygt 4,3 miljoner för att finansiera bland annat satsningen på ”En frisk generation”, verksamhetsbidrag till Wij trädgårdar och för att täcka tillkommande behov inom integration och arbetsmarknad.

”Vi är inte beredda att göra neddragningar på grund av det osäkra läget. Vård, skola, omsorg måste fungera för Ockelboborna. Det är vi politiker helt eniga om”, säger Magnus Jonsson.
Ekonomiutskottet som består av politiker från S, C, M, L och SD har nu alltså enats om ett förslag som innebär att nämnderna får del av de extra medel man önskat för att kunna bibehålla den standard man har i dag.
Däremot finns inget utrymme för ytterligare satsningar.

Dessutom föreslår ekonomiutskottet att kommunen gör ett nollresultat nästa år, vilket naturligtvis inte är bra i ett längre perspektiv då kommunen behöver arbeta fram ett eget kapital för att finansiera investeringar och satsningar.
”Det är ett prekärt läge, men vi hoppas naturligtvis på att det ska komma tillskott från regeringen under våren”, säger Magnus Jonsson.

Ekonomiutskottets förslag ska nu avhandlas i kommunstyrelsen 11/12 och därefter slutligen i kommunfullmäktige 17/12.

Sofia Wike
2018-12-06

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17