Förskolebarnen får egen matsedel

Förskolebarnen får egen matsedel

Nya Wij förskola får tillagningskök

I dag beslutade politikerna att ett tillagningskök ska byggas när Wij förskola rustas för drygt 25 miljoner kronor. Det betyder att förskolebarnen i Ockelbo får egen matsedel, separat från skolans mat.

Just nu pågår planerna för hur Wij förskola ska rustas för framtiden. Förutom att förskolan ska byggas ut med ytterligare tre avdelningar har nu politikerna beslutat att man ska bygga ett helt nytt tillagningskök, i stället för ett mottagningskök. För barnen i förskolan innebär detta att matsedeln kan helt anpassas efter de små barnens matpreferenser. I dagsläget serveras alla barn, från ett till sexton år samma mat.

”Vi hoppas att det ska märkas på smaken att man bättre kan anpassa maten utifrån ålder”, säger Staffan Nordqvist (S) om beslutet som togs i nämnden i dag.

Även kostchefen Per Ahlbom ser fördelar med att kommunen väljer att investera i ett tillagningskök.

”Att ha en matsedel för både förskolan och skolan innebär förstås kompromisser, som vi slipper med ett tillagningskök”, säger kostchefen Per Ahlbom och fortsätter,

”När maten lagas direkt på plats på förskolan kommer samarbetet och återkopplingen mellan förskolepersonalen och kökspersonalen fungera ännu smidigare”.

Dessutom försvinner då det sista köket med ensamarbete och kostchefen räknar med att en kökstjänst kan flyttas över från Perslundaskolan till Wij.

”Ur sårbarhetsperspektivet är det jättebra, och dessutom kan det höja statusen att arbeta med tillagningen och inte bara att ta emot mat lagat i andra kök”, säger Per Ahlbom.

Av praktiska skäl kommer alla förskolebarn, förutom barnen på Ängen vid Gäverängeskolan, att serveras mat från Wij förskola. På Ängens förskola kommer barnen fortsatt serveras maten som lagas på Perslunda eftersom det redan går en matleverans dagligen från Perslundaskolan till eleverna på Gäverängeskolan.

Just nu pågår planeringen för renoveringen av förskolan och innan sommaren ska hela renoveringen upphandlas. Planen är att rusten ska vara klar i slutet av nästa år.

 

Sofia Wike

2018-02-13

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17