Servicebostaden får nya lokaler

Servicebostaden får nya lokaler

- flyttar in på Bysjöbacke

I dag beslutade politikerna i socialnämnden att flytta servicebostadens gemensamhetslokaler till Bysjöbacke.

”Det här är ett bra beslut, som är positivt för både brukare och personal”, säger nämndens ordförande Anna Engblom (S) om beslutet som togs av en enig nämnd.

Anledningen är att den nuvarande lokalen är trång och inte fullt ut ändamålsenliga. Bysjöbacke är ett levande hus med många olika lokaler och verksamheter.

För att komma ifrån den institutionella prägeln med en lång korridor föreslås en ny entré så att verksamheten blir fristående från de övriga verksamheterna.

En undersökning bland brukarna visar att 78 procent av de tillfrågade är positiva till en flytt. Även personalen är positiv till förändringen och i samverkan med anhöriga och gode män har en majoritet visat sig vara positivt inställda till flytten.

 

Sofia Wike

2018-02-15

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17