Vill förenkla för företagen

- Gemensam kommunsatsning

Åtta av tio företag har någon gång kontakt med sin kommun. Inte sällan handlar det om frågor som är direkt avgörande för om företaget ska kunna starta, verka eller växa.

Ockelbo, Sandviken och Hofors kommuner gör nu en storsatsning på att utbilda politiker och tjänstemän i företagskontakter – Förenkla - helt enkelt.

”Det ska vara lätt att göra rätt”, säger Maria Wikström, chef för den gemensamma samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bilden ovan Kjell Johansson, Maria Wikström, Mimmi Ekström och Elisabeth Hansson.

Videon nedan visar Ockelbo kommuns handlingsplan efter att ha deltagit i utbildningen "Förenkla helt enkelt". Filmen presenterades på den avslutande utbildningsdagen 27 november 2018 då deltagarna från Ockelbo, Sandviken och Hofors var på plats.

Susanne Engström är webbdesigner med eget företag i Ockelbo. För henne är det viktigt med enkla saker som att någon svarar i telefonen och ger ett besked när hon har med kommunen att göra.

”Som företagare vill man bli lyssnad på. Jag vill att de som företräder kommunen är lyhörda för mina behov och önskemål.”


Susanne Engström, Ockelbo Webbdesign

På Ockelbo kommun är man också bra på det. Har man som företagare en fråga får man ett svar. Politiker och tjänstemän är lättillgängliga, tycker Susanne, också ordförande i Företagarnas lokalorganisation.

”Sedan vill man ju som företagare alltid snabba på processerna medan kommunerna jobbar mer med långsiktig planering.”

Vad kan bli bättre?

”Informationen är en nyckelfråga. Den kan absolut bli tydligare och mer frekvent.”

Avsikten med utbildningen Förenkla – helt enkelt är, som namnet antyder, att helt enkelt förenkla och förbättra kontakterna mellan företagen och kommunerna i västra Gästrikland.

”Vi vill uppfattas som företagsvänliga. Vi vill att det ska vara enkelt att nå oss och att företagarna inte ska tveka att höra av sig till oss. Låt det börja med ett samtal, så tar vi det vidare därifrån”, säger Mimmi Ekström, Ockelbo kommuns näringslivschef.


Bild från företagsbesök: Henrik Ricknell, Magnus Persson MP Bygg, Mimmi Ekström och Magnus Jonsson.

Att skapa bra mötesplatser där kommunföreträdarna får lära sig mer om företagen, och samtidigt får chansen att skapa förståelse för kommunens olika roller, är en nyckelfråga, anser hon.

Mimmi Ekström ser fram emot en åtgärdsplan för hur kommunen kan bli ännu bättre på att möta företagen och deras behov. Utbildningen ska inte hamna bort bortglömd som en skrivbordsprodukt.

Något exempel redan nu på vad ni kan förbättra?

”Det kan handla om enkla saker som att ge bättre återkoppling. Ta sig några minuter för att skicka ett mejl eller ringa ett samtal och berätta hur det ligger till med ett ärende innan företagaren känner sig bortglömd och blir frustrerad.”

Maria Wikström, chef för de tre kommunernas gemensamma samhällsbyggnadsförvaltning, ser ingen motsättning mellan att ha en hög och rättssäker kvalitet på myndighetsutövningen och att ge företagen snabb och god service.

I stället handlar det om att det ska vara lätt att göra rätt, menar hon.

”Syftet med utbildningen är inte att vi ska ändra våra bedömningar eller tolkningar av lagstiftningen. Däremot kan vi anpassa vårt arbetssätt. Vi kan också bli noggrannare med att se till att företagarna nås av rätt information så att handläggningen går smidigt.”

Som exempel nämner Maria Wikström vikten av att bygglovshandlingarna är korrekta direkt när de lämnas in, så att processerna inte blir försenade i onödan av krav på kompletteringar.

”Tillsammans med företagen kan vi jobba fram information, mallar, e-tjänster med mera som gör det enklare för den sökande att veta vad som ska lämnas in och vilken kvalitet det måste hålla.”

Maria Wikström har stora förväntningar på Förenkla – helt enkelt.

”Det är jättekul att de tre kommunerna nu går samman och visar att företagarnas kontakter med kommunen är viktiga och att vi nu vill satsa för att utveckla den på bästa sätt.”

Kjell Johansson har egna erfarenheter från båda sidorna. I 28 år var han själv företagare innan han för fyra år sedan tog över som vd för Entré Hofors, en ekonomisk förening som sköter Hofors kommuns näringslivsfrågor.

”Jag kunde direkt konstatera att politiker och tjänstemän överskattade företagsklimatet medan företagarna underskattade det. Mitt första år gick åt till att skapa en samsyn för att vi skulle få fram en klar bild att utgå från.”

Efter det har Hofors klättrat från plats 284 till 116 på Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Målet är nu topp 100.

Elisabeth Hansson, Sandvikens näringslivschef, ser en stark poäng i att det blir en utbildning som involverar många medarbetare och förtroendevalda.

”Jag hoppas att alla ser sin egen del av kedjan och att vi får en bra och bred genomlysning om hur vi tillsammans kan utveckla vårt arbete. Bra bemötande och effektivitet är sådant som företagen uppskattar eftersom de vill ha utveckling, och det vill ju vi också”, säger hon.

Av Mats Jonsson
2018-01-17

Politiker om företagsklimatet

Så här säger ordföranden i respektive kommunstyrelse inför starten av Förenkla – helt enkelt:

Magnus Jonsson, Ockelbo, (S):

”Kraften och energin finns ute i samhället. Kommunens roll är att hjälpa företag och medborgare att förverkliga drömmar och visioner. Vi är bara en liten del i det stora sammanhanget och ska verka i kulisserna. Men vi ska göra det på ett enkelt och smidigt sätt. Tillväxt hos företagen ger ökat underlag för skola och omsorg. Själv är jag inför Förenkla mest intresserad av det som ligger i gråzonen för vad vi kan göra och de mjuka frågorna som handlar om hur vi bemöter varandra.”


Bild från företagsbesök: Magnus Jonsson och Erica Högberg, Tjäder Läder.

Linda-Marie Anttila, Hofors, (S):
”Relationerna mellan företagen och kommunen måste fungera bra. Ett stort och varierat näringsliv stärker hela samhället. Alla våra kontakter med företag och medborgare ska spegla vår värdegrund som är respekt, professionalitet och ansvar. Jag hoppas att utbildningen ska ge oss ännu bättre samsyn om hur viktigt det är med ett bra företagsklimat.”

Peter Kärnström, Sandviken, (S):
”En nyckelfråga är att skapa ökad förståelse för företagens villkor och förutsättningar. Då blir det lättare att göra processerna enklare och effektivare. I slutändan leder det till att vi kan ge bättre service. Men vi måste också vara tydliga att vi som myndighetsutövare har våra speciella förutsättningar och att vi inte kan gina i kurvorna och fixa. För det blir aldrig bra. Jag hoppas att utbildningen ska leda till att vi får större förståelse för varandras uppdrag och att vi måste jobba tillsammans för att det ska bli bra.”