Reducerad avgift för byggärenden under januari och februari

Reducerad avgift för byggärenden

- under januari och februari

Reducerad avgift för byggärenden under januari och februari

Kommunfullmäktige i Ockelbo kommun har beslutat om ny bygglovstaxa som började gälla den 1 januari 2018.

Nytt i taxan är en reducering av avgiften med 20 % för alla byggärenden under vintersäsongen. Reduceringen gäller ärenden som inkommit till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och komplettförklarats under perioden 1 januari 2018 till och med 28 februari 2018.

 ”Syftet med att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning kommer att ha en särskild taxa under vintersäsongen är att jämna ut mängden ärenden över årets alla månader. I dagsläget är trycket särskilt hårt under vår och sommar, vilket gör hanteringen mer kostsam eftersom organisationen behöver förstärkas med externa resurser under perioder med extremt hög belastning. Förhoppningen är också att kunna korta handläggningstiderna för de sökande.” säger Maria Wikström, Samhällsbyggnadschef på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.

Inför nästa vintersäsong gäller reduceringen ärenden som inkommit till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning och komplettförklarats under perioden 1 november till och med 28 (29) februari.

Komplettförklaring av ärendet innebär att den sökande lämnat in samtliga handlingar, och med tillräcklig kvalitet, och fått ett skriftligt besked av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning att ärendet har blivit komplett. Av brevet ska framgå ett komplettdatum för ärendet.

 

Mer information kring avgifter för bygglov

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17