Vindkraftparken i Åmot/Lingbo tar form

Här växer nya vindkraftparken fram

- 58 verk ska byggas mellan Åmot och Lingbo

Arbetet med att bygga en av Europas största landbaserade vindkraftparker är i gång.
I skogarna mellan Åmot och Lingbo är det nu full fart.
”Just nu fokuserar vi på vägnätet, vi förstärker och anlägger vägar”, säger Stefan Karlsson, byggprojektledare på OX2.

20 december satte arbetet i skogarna mellan Lingbo och Åmot i gång, sedan det några dagar tidigare stod klart att Aquila Capital förvärvade hela projektet, inklusive den närliggande parken Tönsen i Bollnäs kommun.

Mångmiljardaffären omfattar 85 vindkraftverk och projektet som också går under namnet Valhalla kommer att resultera i en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar.


Just nu är vägarbeten i fokus i parken.

Hittills har arbetet i parken främst handlat om att hugga ned skog och att anlägga vägar och förstärka de befintliga skogsvägarna.
”Vägnätet är oerhört viktigt. Det här är ett enormt stort logistiskt projekt så vi måste se till att vägarna i parken är i bra skick”, säger Stefan Karlsson, byggprojektledare för hela projektet.

Man har också börjat gräva och spränga för att jämna till marken där fundamenten ska gjutas senare. Just nu arbetar omkring 30 personer i parken och drygt en mil nordväst om Åmot har OX2 byggt upp sin site som används som kontor för entreprenörerna.


Robert Brockne, byggledare OX2 och Stefan Karlsson, byggprojektledare OX2 visar runt i det som ska bli en av Europas största landbaserade vindkraftparker.

Stefan Karlsson som är byggprojektledare för Valhalla berättar att man än så länge håller tidsplanen men att de stora mängderna snö har inneburit en hel del extraarbete.
”Vi har fått kämpa väldigt mycket med snön. Mycket tid och arbete har gått åt till att flytta snö”, konstaterar han.

Förutom väg- och markarbeten har också elarbetena så smått påbörjats. Först nästa sommar påbörjas arbetena med att resa själva vindkraftverken och monteringsarbetet. I Åmot/Lingbo-parken ska 58 verk resas och tillsammans med de 27 som uppförs i Tönsen är verkens förväntade årliga genomsnittsproduktion ca 1,1 TWh, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för 223 800 hushåll.Utsikten där verk 2 ska placeras är vidunderlig. Stefan Karlsson och Robert Brockne från OX2 visar runt.

Verken planeras att tas i drift i början av 2020 och det är då Vestas som ska sköta driften av parken. Driften kommer att kräva ett tiotal heltidsanställda servicetekniker och driftpersonal under de 20-25 åren som parken förväntas kunna vara i drift.
Men redan nu genererar parken lokala arbetstillfällen, berättar Stefan Karlsson.
”Vi har anlitat lokala entreprenörer för mycket av arbetet med vägar, snöskottning, avverkning och grävarbeten”.

Och när verken börjar anlända och ska resas nästa sommar kommer efterfrågan på sovplatser, mat och serviceinrättningar öka markant.
”Ju mer lokalt desto bättre”, säger Stefan Karlsson och berättar att han vidarebefordrar alla erbjudanden om service, boende, mat och liknande till sina leverantörer.

Precis som i Jädraås och Fallåsen har man avtalat om en bygdepeng som betalas ut till byråden baserat på en del av intäkterna från den årliga elproduktionen.

För den som vill veta mer om arbetet i parken och till exempel hur framkomligheten är på vägarna hänvisas till OX2:s projektsida och deras information.

http://www.ox2.com/amot-lingbo-tonsen/

”Vi kommer att uppdatera där med information och kartor”, säger Stefan Karlsson och berättar att där finns också kontaktuppgifter till OX2 och att alla frågor är välkomna.

Sofia Wike
2018-06-11

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17