Bokslut 2017: Fortsatt plus i kassan hos kommunen

Bokslut 2017: Fortsatt plus i kassan hos kommunen

Socialnämnden står för unikt plusresultat

För elfte året i rad visar kommunens bokslut positiva siffror. Totalt går kommunen sju miljoner kronor plus och med de tre dotterbolagen inräknade landar resultatet på 8,6 miljoner kronor plus för 2017.
Men nämndernas ekonomi är ansträngd och bara socialnämnden visar plussiffror.

Årets stora glädjeämne är socialnämnden vars resultat på 3,9 miljoner plus alltså bidrar till kommunens positiva siffror.
”Man kan ju undra – har vi fått för mycket pengar?”, säger Palle Danielsson retoriskt om de knappa fyra miljonerna som nämnden tjänat in under året och fortsätter,
”Nej, jag det handlar om att vi har en stabil grupp på socialförvaltningen, vi har kontinuitet och vi är lojala med varandra. Dessutom har vi haft lite tur under året med få placeringar”.

Palle Danielsson, socialchef, talar vid invigningen av kommunens trygghetsboende 2016.

Socialnämnden, som även förra året gjorde ett positivt resultat, är unik i länet eftersom det är den enda socialnämnden i länet som gör ett positivt resultat under 2017.
”Jag är jättestolt och det är nu vi ser resultatet av åtgärder vi sjösatte för flera år sedan för att nå en budget i balans”, säger Palle Danielsson.
Han jämför arbetet på förvaltningen, med 201 tillsvidareanställda medarbetare, med att ”vända en oceanångare”. Han lyfter kompetens och kontinuitet som två nyckelfaktorer för socialnämndens framgång. Man har till exempel anställt ytterligare en socialsekreterare vars arbete nästan har betalat sig självt. Tack vare utökningen har handläggning blivit bättre och det kvalitativa förebyggande arbetet har utvecklats, vilket i sin tur lett till färre kostsamma insatser.

Jämfört med de andra två nämnderna i Ockelbo, kommunstyrelsen och utbildnings- och kulturnämnden, är socialnämnden också unik eftersom de övriga två nämnderna båda visar negativa resultat. Tack vare att också finanserna (skatteintäkter och statsbidrag) gått bättre än förväntat (+5,4 miljoner kronor) under året slutade kommunen på plus.

Kommunstyrelsen går 1,2 miljoner kronor minus mycket tack vare ett ansträngande år för integrationsenheten. Den kraftigt minskade flyktingströmmen under 2017 ledde till höga omställningskostnader för kommunen. Det är bland annat stängningen av de två hvb-hemmen och uppsägningar av medarbetare som varit kostsamma. Även långa hyresavtal som kommunen förbundit sig i har tärt på budgeten.

HVB-hemmet Gläntan stängdes under 2017.

 Däremot hämtas lite av underskottet in via VGS – Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, som Ockelbo kommun tillsammans med Hofors och Sandviken gick in i år 2016. VGS gick under året cirka 1 miljon kronor plus. Den andra gemensamma nämnden, överförmyndarnämnden, som också den ligger under KS, gick back med 0,3 miljoner kronor.

Utbildnings- och kulturnämnden gör också ett minusresultat 2017 och på grund av bland annat ökade gymnasiekostnader landar resultatet på -5,6, varav -2,4 för gymnasieskolan. Gymnasieskolans fördyring handlar i mångt och mycket om att många läser ett extra år.

Kommunens dotterbolag Ockelbogårdar AB redovisar också ett överskott på totalt 1,5 miljoner kronor. Kommunens övriga två dotterbolag, Bionär Närvärme AB och Ockelbo Vatten AB, redovisar 0,1 miljoner plus samt plus-minus-noll-resultat.

 

Sofia Wike

2018-03-15

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17