Entimmestrafik till och från Ockelbo

Tågtrafiken till och från Ockelbo utökas

Redan i december blir avgångarna fler

Nu kommer goda nyheter för alla pendlare i Ockelbo. Redan i december utökas tågtrafiken mellan Ockelbo och Gävle, respektive Ockelbo och Bollnäs.

Planen är att dagens 26 avgångar på sträckan Gävle – Ockelbo – Bollnäs ska bli 36. Ett fåtal av dessa avgångar körs dock av SJ:s snabbtåg och stannar därför inte i Ockelbo, men en betydligt förbättrad tidtabell är ändå att vänta för Ockelboborna.

”Det stämmer att det blir i princip entimmestrafik med förtätning morgon och kväll.” säger Henrik Strömberg, strateg på Region Gävleborg och berättar att då samarbetet med SJ utökas, framförallt på Ostkustbanan, kan X-trafik förbättra turtätheten på Norra stambanan. Samarbetet innebär också att SJ kommer att utöka sin trafik på Norra stambanan.

”Det här är en av mina bästa dagar som kommunstyrelsens ordförande. Att trafiken utökas ger oss enorma möjligheter att vara en attraktiv boendekommun”, säger Ockelbos kommunalråd Magnus Jonsson (S).

Även helgtrafiken kommer att förbättras, vilket Magnus Jonsson välkomnar.

"Jag jublar! Det innebär att vi kan erbjuda våra invånare en aktiv fritid. Och dessutom är det en seger för jämställdheten eftersom kvinnor inom detaljhandeln nu har bättre möjligheter att pendla till sina jobb".

X-trafik arbetar just nu med sin ansökan om vilken trafik man vill köra. I april månad ska Trafikverket sammanställa alla önskemål från både persontrafik och godstrafiken och Henrik Strömberg tror på positiva besked från Trafikverket. ”Vi har fått goda signaler från Trafikverket så vi tror att vi ska kunna förbättra trafiken redan nu i december”, säger Strömberg.

I den regionala trafikförsörjningsplanen som politikerna i regionfullmäktige beslutat om, finns ambitioner om att köra timmestrafik på dagen med halvtimmestrafik i rusningstider på Norra stambanan och Ostkustbanan.

”För att vi ska lyckas fullt ut krävs ytterligare fordon. Vi hoppas kunna lösa detta inom ett par år”, säger Henrik Strömberg och berättar att man liksom flera andra regioner är intresserade av att begagnade tåg från UL.

Förutom den utökade tågtrafiken har också regionfullmäktige beslutat om att samverka mer med SJ kring biljetter. I dag kan bara periodbiljetter som gäller på både SJ:s och X-trafiks tåg köpas till vuxenpris. Tanken är att även ungdomsbiljetter, och eventuellt pensionärsbiljetter, som gäller på båda tågen ska kunna köpas. Dagens SJ-snabbtågtillägg kostar 500 kr/månad kommer istället att bli ett SJ-tillägg som kommer att kosta 200 kr/mån och omfatta alla SJ:s tåg, utom nattåg.

Sofia Wike
2018-03-02

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17