Kommunstyrelsen satsar vidare på Wij

Kommunstyrelsen satsar vidare på Wij

- politikerna sa ja till att utreda vidare

Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att man vill satsa på Wij trädgårdar framöver.

Sverigedemokraterna och Liberalerna var kritiska till att underlaget var för tunt och deltog därför inte i inriktningsbeslutet.

Precis som kommunstyrelseberedningen för två veckor sedan förordade gick politikerna i kommunstyrelsen på utvecklingsförslaget för Wij trädgårdar.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna var fortsatt eniga om att Wij ska leva vidare och att man därför måste fortsätta utreda i vilken konstellation Wij trädgårdar ska leva vidare.

Beslutet, som är ett inriktningsbeslut, innebär att kommunkontoret ska utreda vilka verksamheter som är det kommunala ansvaret och vilka som skulle kunna drivas i kommersiell extern regi. Tanken är att man ska se över hur parken och trädgårdarna ska kunna överföras till kommunal förvaltning medan de kommersiella verksamheterna såsom café, restaurang, konferens och logi ska kunna drivas av en extern entreprenör.

I september ska ett skarpt förslag till en organisation samt de ekonomiska konsekvenserna åter presenteras för kommunstyrelsen.

”Nu måste vi vara noggranna med vad det kommunala ansvaret är och vad kommer det att kosta. Det beslut vi tar i september är en gång för alla och då ska vi ha hela bilden framför oss, även de ekonomiska konsekvenserna”, säger Magnus Jonsson (S), ordförande i kommunstyrelsen om inriktningsbeslutet.

Just de ekonomiska konsekvenserna som uppstår om kommunen skulle ta över parken, var något som efterfrågades av såväl Sverigedemokraterna som Liberalerna.

”Vi behöver veta vad det kommer att kosta och vi vill inte vänta till efter valet i oktober. Vi hade velat ha ett ekonomiskt underlag nu”, säger Joel Strömner (SD).

”Vi vill ha Wij kvar, men vi vill att de ska stå på egna ben. Men utan en budget så att vi kan tala om för skattebetalarna vad det kostar kan vi varken säga bu eller bä”, säger Bo Stenbeck (L).

Både Stenbeck och Strömner valde att inte delta i inriktningsbeslutet eftersom man saknade en beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna.

Hur de båda partierna tänker göra när ärendet tas upp på kommunfullmäktige på måndag vill ingen av partierna avslöja.

”Det vill vi inte berätta än. Nu ska vi gå hem och diskutera det vi hört här i dag och så får ni se på måndag hur vi gör”, säger Jonny Lindblom, gruppledare för SD i Ockelbo och fullmäktigeledamot.

 

Sofia Wike

2018-03-06

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17