Nätverksträff med livsmedelsproducenter

Livsmedelsproducenter i Ockelbo vill växa tillsammans

- "Vore det inte häftigt med 80 procent närproducerat på Perslunda?"

Nötkött, lamm, kaniner och grönsaker - det är några av livsmedlen som redan i dag produceras i Ockelbo.

På måndagskvällen möttes nio livsmedelsproducenter i Ockelbo och diskuterade hur kommunen ska kunna köpa in ännu mer närproducerade livsmedel.

Malin Höcke, med lamm och köttdjur, konstaterar att kvällens träff är en viktig mötesplats för kommunens småskaliga livsmedelsproducenter.

”Det är jätteviktigt att få träffas och se att man inte är ensam. Och vi tillsammans kan öppna ögonen på kommunen och visa att vi finns”, säger hon.

En viktig fråga för de som deltog i kvällsträffen var önskemålet om att kommunen ska bli ännu bättre på lokalproducerad mat.

I dag är ungefär tio procent av kommunens livsmedel producerade i kommunen eller en angränsande kommun, berättar kostchefen Per Ahlbom.

”I Ockelbo kommun finns redan i dag en ambition om att satsa på kvalitet och närodlat och det gör vi i hög grad, jämfört med närliggande kommuner”, berättar Ahlbom.

”Men vore det inte häftigt om 80 procent av maten i Ockelbo vore närproducerat”, säger Hans-Peter Eriksson, lamm- och kaninbonde, och fortsätter, ”Det låter mycket. Men det är realistiskt, för producenter finns det här i kommunen”.

Visionen om 80 procent närproducerat väcker stort intresse hos de andra deltagarna och Fredrik Almén, som har dikor i Vallsbo, lyfter frågan om det inte är möjligt att göra mindre upphandlingar.

”Man kanske inte kan leverera till hela kommunen, men att leverera till en enskild förskola eller under en begränsad tid skulle vi alla klara. Trösklarna borde inte vara så höga”, säger Fredrik Almén och konstaterar att det är svårt som småskalig producent att vinna upphandlingar där mängdkraven är stora.

Jonas Eriksson, också han lantbrukare med jordbruk och dikor, önskar att kommunen inte bara ska se ökade kostnader med att köpa lokalproducerade produkter.

”Man kan ju tänka att man ska se hela kommunen som ett företag, att en eventuellt högre prisnivå på inköp av lokalproducerat skulle motiveras av att en stärkt lokal livsmedelsproduktion kan leda till fler arbetstillfällen och skatteintäkter för kommunen. Man kan också samarbeta med skolan eller äldreboendet”, säger han.

Helene Eriksson berättar då om Sandvikens kommun som ställt krav om att eleverna på restaurangskolan ska kunna göra besök i verksamheten hos de producenter man köper från.

”Jättebra. Precis sånt är ju andra vinster man kan få om man ser helheten”, säger Jonas Eriksson.

En konkret önskan från producenterna är en träff med restauranger, näringen och handlare för att hitta samarbeten och nätverka än mer.

 

Sofia Wike

2018-03-05

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17