Ny rektorsorganisation

Ockelbos skolor får ny ledning

Nu söks en ”storrektor” med ansvar för alla kommunens skolor

Tre rektorer ska bli en.
Nu söker Ockelbo kommun en rektor som ska ansvara för kommunens 500 elever och tre skolor; Gäveränge, Åbyggeby och Perslunda.
”En rektor kan bättre se hela skolan och göra en helhetsbedömning när resurserna ska fördelas”, säger Ola Johansson, ny förvaltningschef sedan september förra året.

I dag är tre personer anställda som rektorer, men av dem arbetar bara en heltid som rektor. De andra två kombinerar halvtidstjänsterna som rektor med andra ansvarsområden. I Åbyggeby är rektorn också chef för Elevhälsan och rektorn på Gäveränge har vid sidan av rektorsrollen också ett kvalitetsansvar. Rektorn på Perslunda har däremot hela sin tjänst förlagd som chef på Perslunda.

 
Gäverängeskolan och Åbyggeby skola har i dagsläget varsin rektor som arbetar 50 procent med uppdraget som rektor på skolorna.

Men till nästa termin hoppas nya förvaltningschefen sjösätta en ny organisation.
”När vi har analyserat den organisation som vi har i dag ser vi att det blir svårt för tre rektorer att göra en helhetsbedömning av skolan och fördela resurser på ett effektivt sätt”, säger Ola Johansson.

Han har därför skapat en ny organisation där kommunens tre skolor får en gemensam rektor. Förhoppningen är att en gemensam rektor bättre ska kunna samordna resurser och skapa en effektiv ledning över skolan i Ockelbo.
”Tanken är att detta i förlängningen ska leda till ännu bättre skolresultat”, säger Ola Johansson.


Perslundaskolans rektor är den enda rektorn som just nu jobbar heltid som rektor för skolan.

Att bli effektivare genom att bli två rektorer färre kan låta bakvänt, men den nya rektorn ska främst se till det organisatoriska ledarskapet. Det pedagogiska ledarskapet ska den nya ”storrektorn” kunna delegera till biträdande rektorer ute på skolorna, om hen så vill.

”Den nya rektorn kommer att få sätta sin egen inre organisation. Och behövs biträdande rektorer är det upp till rektorn att besluta om det och organisera det pedagogiska ledarskapet ute på enheterna”, säger han och fortsätter,
”Det här är också ett sätt att öka dragningskraften för tjänsten. Att själv få möjlighet att forma sin organisation tror jag är något som kan locka många att söka en sån här tjänst”.


Förvaltningschefen Ola Johansson hoppas att den nya rektorsrollen med större ansvar ska öka attraktionen för tjänsten.

Sista dag för att söka den nya tjänsten är 5 april. Ola Johansson hoppas att rekryteringen ska bli klar under våren och att den nya rektorn kan vara på plats till skolstart i augusti.
”Det blir en tvåstegsraket det här. I augusti hoppas jag att rektorn kan vara på plats och sedan är nästa steg att rektorn själv får formera sin organisation under hösten”, säger Ola Johansson.

Här kan du söka tjänsten:
https://hrsupporten-se.loopiasecure.com/ad_container.php?jobid=37744&mode=0

Sofia Wike
2018-03-21

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17