Snösmältningens framfart

Så påverkas du av smältande snön

Risk för vårflod - se bilder från översvämningen 1966

Efter en lång vinter med snörekord i Ockelbo är nu våren i antågande.
Smältande snö, värme och solsken skapar risk för vårflod och översvämningar likt den som drabbade Ockelbo 1966.
Kommunen förbereder nu för stora vattenmängder.

Det har varit en lång vinter och på sina håll har snörekordet från 1966 slagits. I Jädraås uppmättes i februari ett snödjup på 140 centimeter, vilket är rekordmycket snö. Till och med mer än förra rekordåret 1966 då hela Ockelbo fick stora mängder snö.
Ockelbo drabbades inte bara av stora mängder snö det året utan också stora mängde vatten då snön smälte undan. Delar av marken invid Bysjön, där hälsocentralen och äldreboendet Bysjöstrand i dag ligger, blev då översvämmad, vilket syns på bilden nedan.


Här är bilder från 1966 då stora delar av marken närmast Bysjön, där äldreboendet Bysjöstrand och hälsocentralen i dag ligger, var översvämmad. Fotograf: Åke Wall.

I välkomstcentrumet i kommunhuset sitter nu en mini-utställning med bilder från 1966 då den smältande snön skapade översvämningar i flera delar av Ockelbo.


Bilder från väg 548 i Mo och Tomtnäs under översvämningarna 1966.

Även om väderprognoserna spår kyligt väder och utebliven vårvärme den närmaste tiden ökar nu risken för en så kallad vårflod, alltså att smältande snö ökar på vattenmängderna i såväl mark som sjöar och vattendrag. En stor vårflod orsakas ofta av tre faktorer: stort snölager, snabb avsmältning och regn. I är det alltså ovanligt mycket snö i vårt område och risken för en kraftig vårflod är därför större än på många år.


På parkeringen utanför kommunhuset samlas stora mängder vatten när nu snön smälter undan.

Huruvida vårfloden kommer att orsaka översvämningar beror på hur snösmältningen sker. En tidig start på snösmältningen med kortare köldperioder mellan värmen minskar riskerna. En kall vår som följs av värme och regn ger en snabb snösmältning med ökad risk för översvämningar. Även vid normalt väder under våren kan vi på grund av de stora snömängderna uppleva en situation med höga flöden som kan orsaka mindre översvämningsproblem på flera håll i vårt område.

Kommunen arbetar just nu med olika förebyggande åtgärder för att undvika att kommunens fastigheter skadas vid en eventuell vårflod och översvämning. Risken för översvämning i Jädraås, där snömängderna är rekordstora, är liten, men i centrala delarna av Ockelbo kring Bysjön och Testeboån finns flera områden som riskerar att svämmas över.

”Vi följer prognoserna och tittar på vilka åtgärder vi behöver göra. Det är alltid svårt att förutse hur det kommer att bli, men har man egendom nära ett vattendrag, så är det bra att vara förberedd på höga vattennivåer för att kunna skydda den", säger Mia Lindblom, beredskapssamordnare i kommunen och fortsätter,
"Enligt SMHI så är det lite högre sannolikhet än vanligt att det blir en stor vårflod, men det behöver inte betyda att det blir allvarliga problem. Exakt hur höga flöden det kommer att bli är svårt att säga just nu eftersom det styrs av hur vädret och avsmältningen blir”.

Här nedan finns en karta med översvämningszoner utmärkta med streckade markeringar.

Här kan du själv se hur olika platser påverkas vid höga flöden:

https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/oversvamningskartering.html

Här finns tips på hur du bäst skyddar dig vid en eventuell översvämning.

 

Sofia Wike
2018-03-27

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17