Företagardialogveckan 2018

38 företagsbesök på en vecka

- så var årets företagardialogvecka

Lägre skatter och avgifter, fler bostäder samt snabbare handläggningstider.
Det är några av företagens önskemål för att förbättra företagsklimatet i kommunen.
I årets företagardialog bokades 38 företagsbesök

Första veckan i september gav sig tjänstepersoner och politiker i Ockelbo kommun ut på turné bland kommunens företag. Totalt besöktes 33 företag under veckan då också valspurten var i full gång.
Nu har näringslivsenheten sammanställt alla synpunkter och idéer från besöken och redovisat besöksveckan på företagsfrukost, näringslivsråd samt för kommunstyrelsen.

Företagarna vill förutom att få lägre skatter och avgifter också att skolan ska involveras mer i näringslivet. En del företag förde fram svårigheter att rekrytera och få rätt arbetskraft, vilket hänger ihop med önskemålet om att få till fler flerbostadshus med lägenheter så att ungdomar kan bo kvar i kommunen.
”Vi har sammanställt synpunkterna och kollar upp det vi kan och sedan återkopplar vi till företagarna som hade konkreta frågor”, berättar Mimmi Ekström, näringslivschef.

Hon nämner bland annat önskemålet om ytterligare en snötipp som tekniska nu tittar på. Man har också kontakt med polisen utifrån hastighetsbegränsningar som inte hålls och att man inte respekterar den enkelriktade gatan mellan Uret och kommunhuset.

Några lyfte också hur trixigt det kan vara med att lämna anbud, vilket man kan få hjälp med på kommunens ”anbudsskola”. Kommunen bjuder in till en utbildningsträff där Inköp Gävleborg steg för steg går igenom hur man som företagare lämnar ett anbud.

Inbjudan finns här!

Ett av företagen som fick besök var förtagaren Jörgen Philipsson. Politikern och kommunstyrelseledamoten Birger Larsson (C) besökte tillsammans med kommunens näringslivsutvecklare Henrik Ricknell CC-gruppens ägare Jörgen Philipsson under en av dagarna.

Jörgen startade sitt företag 2014 och på fyra år har företaget vuxit från en anställd till 20. CC-gruppen har fått sitt namn från ledorden certos och cintos, vilket betyder snabbt och säkert på latin.

Jörgens företag opererar över hela Sverige och huvuduppdraget handlar om att underhålla järnvägen. Jörgen konstaterar snabbt att den bransch han arbetar i skriker efter kompetent personal och en av hans viktigaste uppmaningar till kommunen är att skapa bra förutsättningar för att bo i kommunen så att företag likt hans eget kan rekrytera medarbetare från Ockelbo.

”Mitt mål är att få ut Ockelboungdomar i arbete i mitt företag och om det ska gå måste ungdomarna ha nånstans att bo här i Ockelbo”, säger han.
”Jag älskar Ockelbo och vill bo här, men det måste till mer lägenheter”.

Han önskar också snabbare handläggning och mindre krångel i kontakter med kommunen och vid myndighetsutövning. Något som Birger Larsson och Henrik Ricknell antecknar.
Jörgen önskar främst större smidighet och snabbare beslut, något som han menar är a och o för företagare.
”Jag låter negativ, men det är för att väcka frågor och kunna påverka till det bättre. Att behålla företagare i kommunen är nödvändigt och då måste det vara enkelt att vara företagare”, säger han.

Jörgen uppskattar dialogveckan och företagsbesöken som blir en chans att ventilera frågor eller synpunkter samt ett sätt för kommunens tjänstepersoner och politiker att lära känna företagarna i kommunen.

Kommunens politiker och tjänstepersoner fortsätter kontinuerligt att göra företagsbesök under året och nästa år återkommer dialogveckan. Tillsammans med Hofors och Sandvikens kommun genomgår kommunen just nu också utbildningen "Förenkla helt enkelt" vars mål är att förbättra företagsklimatet i kommunen. Utbildningen går ut på att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra samarbete internt och genom att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet.

Här finns mer information om kommunens satsning!

Sofia Wike
2018-11-09

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17