Gustafswall

Kusiner driver GustafsWall i Lingbo

- "Vi kompletterar varandra riktigt bra"

Nu är vi på besök hos GustafsWall AB, i deras lokaler i Lingbo. Bolagsnamnet kommer från ägarna Erik Gustavsson och Lars Waller som är kusiner och bildade bolaget för fyra år sedan – utan att riktigt veta vad de skulle rikta in sig på.
”Vi kompletterar varandra riktigt bra” säger Erik och Lars nickar instämmande och fortsätter ”Vi tänker lika men har olika infallsvinklar så vi hamnar på en bra nivå”.

Kommunen är på plats denna gråmulna höstmorgon och gör ett företagsbesök, en del i Företagardialogen. Tanken var att hålla en företagsfrukost här men det blev tyvärr inga anmälda denna gång. Magnus Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Mimmi Ekström och Henrik Ricknell från näringslivsenheten slår sig ned vid fikabordet för att få veta mer om företaget och deras planer och eventuella funderingar.

Lars och Erik äger GustafsWall AB, där de driver produktionen, via deras respektive helägda bolag Nowall AB och Gustaf Gustafsson Åkeri AB. GustafsWalls Fastigheter AB är ett dotterbolag.

Lars hade verkstad inne på Sandvik med uppdrag att svetsa rörhäckar och underhöll rörställ inne på varpen. Erik driver åkeri och hade även personaluthyrning, truckförare, till Sandvik. Dessa uppdrag försvann då Sandvik ändrade upplägg för några år sedan och fokuserade på större aktörer vilket påverkade flera mindre företag.

”Hur kommer det sig att ni köpte denna fastighet?” undrar Magnus och Lars berättar att de började hyra en del i grannfastigheten i september 2014. Då behövde de en lokal för att kapa ett speciellt sorts stål åt Sandvik. Detta uppdrag fick de av en händelse, en diskussion som ledde till att de tog chansen och investerade i en kapmaskin för stål. Maskinen går för högtryck och har så gjort under dessa fyra år.

För två och ett halvt år sedan förvärvade de tidigare Lingbo verkstäders lokaler, hela 6500 m². De såg potential i lokalerna och i Lingbo och ville gärna ”rå sig själva”. Den avgörande faktorn var att det redan fanns några hyresgäster i delar av fastigheten. ”Roligt att hitta en ny verksamhet att hålla på med” säger Erik som tidigare fokuserat helt på åkerirörelsen.

Besökarna från kommunen undrar om något kring vindkraftsetableringen spiller över på deras verksamhet och Lars berättar att de haft några kontakter och arbetar vidare. Lokalerna är rymliga, funktionella och skulle passa perfekt för t.ex. serviceverkstad.

I lokalerna finns två stora fullt funktionella blästeranläggningar, en järnbläster och en glasbläster för rostfritt och aluminium som de gärna tar emot uppdrag för. Under rundvandring i lokalerna finns mycket kvar från Lingbo Verkstäders tid (upphörde 1999) och de flesta verkstadslokalerna är utrustade med traverser. De avslutar besöket med att berätta att GavleNet precis i närtid är på gång med fiber till området och GustafsWall investerar i detta för framtiden.

Mimmi Ekström
2018-11-23

Kontaktinformation

 • Simon Lundström
  Kommunikatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17