Hennes uppdrag: skapa gemenskap

- Marie Sjöberg projektleder ”Samtal pågår” i Ockelbo

Uppdraget är att skapa sammanhållning och bättre förståelse för varandra.
Marie Sjöberg leder det nystartade projektet ”Samtal pågår” vars mål är att utmana fördomar och stärka gemenskapen på orten.

Marie gillar att prata och med hjälp av hennes varma leende och bubblande entusiasm är nu hennes uppdrag att få alla Ockelbobor att prata med varandra. Förhoppningen är att fler samtal mellan Ockelbobor ska leda till bättre förståelse för varandras olikheter, och likheter. Att slå hål på fördomar är ett annat mål.

”Vi behöver prata om normer och värderingar för att på ett bättre sätt förstå varandra. Om vi vågar prata med varandra och förstår varandra bättre tror jag att ”gnisslet”, eller friktionen, mellan olika grupper kan minska”, säger hon.

Projektet ”Samtal pågår” startade i höstas sedan kommunen sökt och beviljats pengar från Leader Gästrikebygden för att driva projektet. Marie Sjöberg är anställd på 75 procent till sommaren för att leda arbetet.
Kommunen genomförde 2017 en förstudie där det framkom att det finns fördomar, frågor och spänningar mellan gamla och nya invånare i kommunen. Ibland var det också rena missförstånd och antaganden som kunde skapa gnissel mellan grupper. Därför är ett av målen att förmedla en korrekt bild av mottagandet av nyanlända samt kring de nyanländas kulturer och bakgrunder.


Marie Sjöberg leder projektet "Samtal pågår" i kommunen.

Under våren kommer Marie att besöka arbetsplatser för samtala med personalen om vilka normer och värderingar som finns här i Ockelbo.
”Sverige är ett sekulärt land med hög individualism, vilket är motsatsen till många av de länder våra nyanlända kommer ifrån. Därför kan det så klart vara svårt att som nyanländ förstå sig på de normer och värderingar som finns här i Ockelbo, särskilt när vi inte är så duktiga på att berätta om dem”, säger Marie med ett leende.

Hon nämner kösystem, att passa tiden och sopsortering som exempel på normer som kan te sig självklara för många Ockelbobor.
”Om man är på en offentlig plats med andra människor så pratar man lågt med varandra och när arbetsdagen är klar åker man ofta hem och stänger dörren när arbetsdagen är klar. Detta är något vi ofta förväntar oss av våra nya invånare och kommer man då ifrån ett land där dessa normer inte existerar så blir det förmodligen en krock”, förklarar Marie.

En aktivitet som redan har genomförts är att kommunpolisen tillsammans med Marie har träffat deltagare på SFI och berättat om lagar och regler. Förebyggande träffar mellan polisen och SFI-elever är ett koncept som polisen driver på många platser i landet och det var ett uppskattat möte i Ockelbo. Deltagarna uppskattade särskilt att de gavs möjlighet att ställa frågor till en polis.


"Jag kommer att träffa så många Ockelbobor som möjligt", säger Marie Sjöberg.

Marie berättar entusiastiskt vidare om planerna hon har inom ramarna för integrationsprojektet.
Framöver ska hon träffa föreningar och föräldragrupper för att samtala om vad som förväntas av idrottsföräldrar. Att man förväntas skjutsa, ställa upp och vara funktionär och ordna med fika kan vara en helt ny upplevelse för många föräldrar. Föreningslivet bygger på engagemang och delaktighet och genom att samtala om förväntningar hoppas man kunna stärka vi-känslan.
”Det handlar inte om att komma med pekpinnar, utan om att ha öppna samtal om vilka förväntningar vi har”, säger Marie.

Ytterligare ett projekt, som genomförs i samarbete med Ockelbogårdar är ”Boskolan” som vänder sig till alla de boende hos det kommunala bostadsbolaget. Tanken är att sätta ihop en lathund och erbjuda en introduktion till vad som förväntas av dig som hyresgäst hos Ockelbogårdar. På så vis hoppas man skapa samsyn kring till exempel tvättider eller sopsortering, vilket är områden som kan skapa irritation då de inte fungerar.Linus Wedin och Casper Andersson är två av killarna som ska ta emot nybörjare som vill prova på att åka skridskor.

En aktivitet som drar igång på tisdag är ”Första skäret” på Ugglebo arena. ”Första skäret” är en chans för nybörjare i åldrarna 6-15 år att prova på att åka skridskor. Fem killar från Ockelbo HC:s U15-lag kommer att hålla i aktiviteterna.
Tisdagen därpå väntar ”Tjejer på is” som vänder sig till alla tjejer som vill prova på att åka skridskor och kanske spela hockey.

Om Marie får drömma ännu större finns idéer om aktiviteter såsom pappor och barn lagar mat tillsammans, föräldragrupper för tonåringar och simning för nyanlända.
”Jag vill göra mycket, men det gäller också att lyssna in efterfrågan och vara lyhörd för det Ockelboborna vill göra”, säger hon.

Vill du kontakta Marie?

Telefon: 070-160 56 30
Mejl: marie_louise.sjoberg@ockelbo.se

Sofia Wike
2018-11-18