De vill skapa grannsämja

- startar konceptet Boskola i Ockelbo

Högljudda grannar, ostädade tvättstugor och tvättider som inte respekteras – det är sådant som kan leda till osämja bland grannar.
Det vill Ockelbogårdar, ABF och Hyresgästföreningen råda bot på med hjälp av det nya konceptet Boskola.

I morgon, tisdag, är första tillfället då hyresgäster i området Stenvägen har bjudits in till kvarterslokalen för att gemensamt diskutera sådant man kan störa sig på hos grannar.
”Tanken är att vi ska träffas och ha trevligt, och att vi gemensamt ska diskutera vad som kan uppfattas som störande och vad man kan göra när man blir störd av sin granne”, säger Martina Frejd som tillsammans med Gunnar Hallberg från Ockelbogårdar kommer att hålla i träffarna.


Gunnar Hallberg, Ockelbogårdar, och Martina Frejd och Hanna Norling från ABF är alla engagerade i projeketet Boskola.

Alla som flyttar in i Ockelbogårdars lägenheter får en boendepärm med all information om hur man förväntas bete sig då man flyttar in i en hyresrätt inom det kommunala bostadsbolaget.
”Men det är ju inte säkert att alla läser den. Det här blir ett tillfälle att prata om det som står i pärmen på ett enkelt sätt”, säger Gunnar Hallberg.
Både språket och den massiva informationen i pärmen kan vara ett hinder, genom att i stället träffas och prata om regler och förhållningssätt på ett enkelt sätt hoppas man att fler ska ta till sig dem.

Marie Sjöberg, som arbetar med projektet ”Samtal pågår", som finansieras av Leader och som syftar till att minska gnisslet mellan olika grupper på byn, var den som tillsammans med Gunnar Hallberg tog initiativ till Boskolan.
”Vi hoppas att sådana här gemensamma aktiviteter kan leda till att man förenas i stället för att gå och störa sig på små irritationsmoment”, säger hon och menar att ett långsiktigt mål är att skapa nya kontaktnät och att man lär känna nya människor i sitt område och att nya grupper skapas.


Bokning av tvättider och otillåten trafik inne i bostadsområden är två vanliga irritationsmoment.

Hanna Norling från ABF menar att det också finns en vinst för hyresgästerna att lära känna varandra och gemensamt organisera sig.
”Då kan man ju gemensamt driva på för förändring i sitt område. Man kanske kan känna att jag kan göra något – att jag kan påverka i stället för att vara arg och sur”, säger hon.

Gunnar Hallberg berättar att det också finns en idé om att de som deltar i Boskolan ska kunna fungera som goda ambassadörer i området längre fram.
”Det kan bidra till trygghet och gemenskap om det finns någon på området man kan fråga och som kan vara ett gott exempel”, säger han.

Konceptet Boskola är nytt i Ockelbo kommun, men både Gunnar Hallberg och Hanna Norling har erfarenhet av konceptet från Sollentuna kommun respektive Sandviken och Hofors kommun. I andra kommuner har Boskolan hållits som en obligatorisk informationsträff då man flyttat in hos allmännyttan.


Martina Frejd och Gunnar Hallberg kommer att leda träffarna.

I Ockelbo blir Boskolan frivillig och man börjar med området Stenvägen som ett pilotprojekt. Fyra tisdagar, klockan 18-20, under våren kommer man att träffas för att diskutera olika frågor men också för att titta rent praktiskt i lägenheter, trapphus och tvättstugor hur man gör med vissa frågor.
”Alla är välkomna! Vi hoppas så klart att så många som möjligt vill komma även om fokus denna gång är Stenvägen”, säger Gunnar Hallberg från Ockelbogårdar.

 

2019-02-25