Föreningsliv med framtidstro i Ockelbo

- välbesökta föreningsträffar under våren

Ett stort engagemang, massor av energi och en imponerande bredd.
Så beskriver utbildning- och kulturnämndens ordförande Staffan Nordqvist föreningslivet i Ockelbo efter en serie föreningsträffar under våren.
”Vi har ett rikt föreningsliv att vara stolt över”, säger han.

Under våren har föreningsträffar som vanligt genomförts i byarna Åmot, Jädraås och Lingbo samt i centrala Ockelbo. Men i år har även politikerna i nämnden följt med ut på träffarna för att träffa de eldsjälar och ideella ledare som driver föreningarna i Ockelbo.
”Det har varit väldigt nyttigt. Det är viktigt att vi politiker träffar och lyssnar på våra föreningar som är så viktiga för oss”, säger Staffan Nordqvist och berättar att han fick sällskap på föreningsträffarna av Joel Strömner från Sverigedemokraterna.

Bild på ledare vid en av träffarna Staffan Nordqvist, ordförande i UKN
Bildtext: Bild från en av föreningsträffarna till vänster och till höger syns Staffan Nordqvist.

Under mötena har man diskuterat de utmaningar föreningarna ser och också vilka behov det finns av att investera och satsa framöver. Även representanter från kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) samt kultur- och fritidsverksamheten fanns på plats för att diskutera samarbeten.
”Kanske kan föreningar få hjälp från AME med underhållsarbete, eller bli bättre på att söka kulturbidrag för olika arrangemang. Även små summor kan hjälpa”, säger Staffan om några av de idéer som fördes fram under träffarna.

Enligt en undersökning gjord 2018 av Ersta Sköndals högskola har man uppskattat att svenskarna arbetar ideellt till ett värde av 131 miljarder kronor (baserat på siffror från 2014). Summan motsvarar 3,34 procent av Sveriges BNP och är något större än detaljhandelns värde samma år. Mest bidrog ideellt arbete i idrottsföreningar och organisationer med social inriktning.

Några av ledarna syns vid ett bord under en av träffarna Bild från en av träffarna med föreningar
Bildtext: Bilder från en av föreningsträffarna där ett 60-tal ledare totalt deltog.

Samma studie visar också att det ideella arbetet är relativt stabilt över åren, trots larm från föreningar om svårigheter att få fler att engagera sig i styrelser.
”Vi har fått till oss att en del föreningar upplever att det är svårt med påfyllnad i framför allt styrelser”, säger Staffan Nordqvist och fortsätter,
”Men våra föreningsträffar var oerhört välbesökta och det finns trots allt ett stort engagemang runt om i föreningarna i kommunen”, säger han och berättar att man träffade ett 60-tal engagerade ledare totalt på de fyra träffarna.

2019-04-08