Beslut om budget måndag 16/12

- två budgetar att ta ställning till på fullmäktige

På måndag (16/12) är det dags för politikerna att anta nästa års budget.
Fullmäktige har då två förslag att ta ställning till – den budget som kommunstyrelsen med stöd av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet föreslagit samt den gemensamma budget som Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna presenterade under onsdagen.

Tack vare det osäkra ekonomiska läget valde Ockelbo kommun att invänta regeringens beslut om den kommunala inkomstutjämningen och konsekvenserna av den innan man beslutade om sin egen budget. Det beskedet kom 20 november och därefter sammanträdde ekonomiutskottet med representanter för Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Ekonomiutskottet föreslog sedan en budget som kommunstyrelsen antog under sitt sammanträde 27 november. Den har Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet ställt sig bakom.

De övriga partierna i kommunstyrelsen – Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna – valde att inte delta i beslutet. Dessa tre partier har nu meddelat att man har skapat ett konservativt block och föreslår en gemensam egen budget.

Därmed finns två budgetförslag att ta ställning till för de 31 ledamöterna.
Den ena är den budget som majoriteten alltså beslutat om i kommunstyrelsen. Och den andra är det budgetförslag som Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna la fram i onsdags.

Båda budgetförslagen finns att läsa i sin helhet i handlingarna till fullmäktige på måndag.

Du hittar handlingarna här!

Fullmäktige startar klockan 18.30 i Perslundaskolans matsal och allmänheten är välkommen att delta. Det går också att följa mötet live via kommunens webb från 18.30.