Två nya specialister på demensvård

- undersköterskorna Petra och Jennie har studerat i två år

Snart får Ockelbo kommun två undersköterskor som är specialiserade inom demensvård.
Jennie Petersson och Petra Edel har under två år studerat demensvård.
"Det har verkligen varit en nytändning och drömmen är att Ockelbo ska bli ett föredöme för hur man arbetar med demensvård", säger de.

Både Jennie och Petra arbetar i dag med demensjuka på äldreboendet Bysjöstrand. Jennie och Petra arbetar på avdelning Blå där brukare med olika demenssjukdomar bor.
De senaste ett och ett halvt åren har de kombinerat arbetet på Bysjöstrand med halvtidsstudier i Kramfors för att specialisera sig inom demenssjukvård.
"Det har varit roligt, spännande, svårt, intensivt, men så värt det", säger Jennie och får medhåll från Petra.

I maj är de båda färdiga med studierna och de båda längtar efter att få omsätta idéer till verklighet på Bysjöstrand.
Jennie berättar att studierna har gett en nystart i arbetet.
"Jag gick och funderade lite kring vad jag ville göra resten av livet och så dök det upp en lapp med information om den här utbildningen i vårt rapporteringsrum. Då kände jag direkt att, 'men gud, det är ju det här jag ska göra'", säger hon och fortsätter,
"Nu ser jag ju massor som går att utveckla och fortsätta arbeta med och det känns roligt".

Även Petra är nöjd med investeringen de båda gjort i sina yrkesroller.
"Jag har ett intresse för det här. Jag brinner för demensvården och jag vill så mycket", säger Petra entusiastiskt och fortsätter,
"Det är viktigt med mer kunskap och vi vill ju inspirera andra här att bli intresserade och att man ska satsa på demenssjukvård".

Både Petra och Jennie är överens om att det skiljer sig att arbeta på en demensavdelning jämfört med en "vanlig" avdelning på Bysjöstrand.
Ett av de viktigaste verktygen en undersköterska som arbetar med dementa har är bemötandet.
De båda beskriver arbetet som lite av ett skådespel där man måste hälsa på i den dementas verklighet, inte försöka tvinga in den dementa i vår verklighet.
"Ofta behöver de en bekräftelse på att allt är lugnt. När de säger att de vill ringa mamma och berätta var de är, då får man kanske spela med och bekräfta dem och tala om att 'det är lugnt, mamma vet var du är' i stället för att berätta att deras mamma dog för många år sedan", säger Jennie.

Utbildningen är tvåårig på halvfart och finns på yrkeshögskolan Högakusten i Kramfors. Jennie och Petra studerar på distans och behöver vara på plats några dagar varannan månad. Utbildningen leds av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som är specialiserade på ämnena geriatrik (äldrevård), palliativ vård (vård i livets slutskede) och demenssjukvård.
Ytterligare en viktig del i utbildning är anhörigstödet.
"Demens är en anhörigsjukdom och det är otroligt viktigt att arbeta mot de anhöriga också", säger Jennie och får medhåll från Petra.
"Många anhöriga har ju sina dementa anhöriga hemma länge, ibland för länge, tills de själva inte orkar längre. Och då är det viktigt att hinna fånga upp dem också".

Tanken är också att man som undersköterska som specialiserat sig på demensvård ska kunna handleda kollegor och både Petra och Jennie vill inspirera fler kollegor att intressera sig för demensvård.
"Alla behöver inte gå en lång utbildning. Men det vore kul, och bra för verksamheten med mer input och kunskap, kanske någon inspirerande föreläsning", säger Petra.

I Ockelbo kommun är behovet av undersköterskor stort, och särskilt inom demensvård kommer det att finnas ett stort kompetensbehov framöver.
Både Petra och Jennie har en dröm om att Ockelbo ska kunna bli en föregångare inom demensvård.
"Drömmen vore ju om man satsade på att utveckla vården här och vi skulle kunna bli en förebild för andra kommuner", säger Petra.
"Och man kan göra mycket med ganska små medel, mycket handlar om att öka på kunskapen", konstaterar Jennie.

2019-12-11