Kommunen tar över ridhuset

- "Äntligen, det känns så bra", säger Carina Strid, ORF

Kommunstyrelsen har beslutat att ta över ridhuset i Ockelbo. Beslutet som alla partier står bakom ska fattas slutgiltigt i fullmäktige 16 december.
För Ockelbo ryttarförening är beslutet en lättnad.
”Så skönt. Nu kan vi äntligen fokusera på att utveckla verksamheten”, säger Carina Strid, verksamhetschef i Ockelbo ryttarförening.

Ridhuset  i Ockelbo byggdes 1997 och har i dag en stor verksamhet för barn och unga, men också vuxna och personer med funktionsvariation rider hos ORF. Föreningen har länge haft det kämpigt med ekonomin, mycket tack vare det kostsamma ridhuset där man behövt lägga mycket pengar på underhåll och att ”släcka bränder”.
”Förra året gick ett kretskort sönder. Det kostade 30 000 som vi hade velat lägga på verksamheten. Det är tråkigt att behöva ta av medlemmarnas pengar för att lägga på sådana saker", konstaterar Carina Strid.

Genom det avtal man nu kommer att gå in i med kommunen tror Carina att föreningen kommer att kunna satsa mer på att utveckla verksamheten.
”Det känns jättebra för oss och vår förening. Nu kan vi titta längre fram och satsa långsiktigt med fokus på verksamheten och våra medlemmar”, säger hon.
"Vi är jätteglada över det här förslaget. Det här har varit föreningens önskan länge".

Avtalet kommer att vara av samma upplägg som kommunen har med Ockelbo IF och Ockelbo HC vars fastigheter (IP och Ugglebo Arena) kommunen också äger och driftar.
Rent ekonomiskt innebär beslutet att ta över ridhuset att kommunen köper fastigheten för 1 750 000 och då samtidigt tar över ansvaret för fastigheten.

En enig kommunstyrelse har sagt ja till beslutet som nu också ska klubbas i fullmäktige innan det är helt klart. Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson kallar beslutet för det tydligaste beslutet för jämställdhet bland pojkar och flickor.
”Nu satsar vi på ridsporten, precis som vi tidigare satsade på hockeyn. Det här är ett av våra beslut där jämställdhetsaspekten är mest påtaglig", säger han och fortsätter,
"Vi hoppas attt det här ger ridsporten större möjligheter att fokusera på och satsa långsiktigt på verksamheten", säger han.

Alla handlingar kring köpet finns i ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 27/11, ärende 21.
Du hittar dem här!