Medarbetare får PT i hållbarhet

- tjänsteresor med bil ska minska genom coachning

Som en del av kommunens arbete med att öka andelen hållbara tjänsteresor får nu kommunens medarbetare ett erbjudande om att få en personlig tränare – i hållbarhet.
Johan Axell, som leder projektet ”Hållbara tjänsteresor”, hoppas att många medarbetare ska nappa på erbjudandet om en hållbarhetscoach.
”Man kanske tycker att hållbarhetsarbetet verkar krångligt och inte vet var man ska börja. Då finns jag här som ett stöd”, säger han om initiativet.

Johans erbjudande vänder sig till de medarbetare som arbetar med hållbarhet på något sätt. Kanske är det en verksamhetsledare eller motsvarande vid någon av kommunens förvaltningar och enheter. Eller en medarbetare som av chefen fått uppgiften att ta ansvar för hållbarhetsarbetet i stort och smått. Kanske ingår medarbetaren i en arbetsgrupp som ska driva hållbarhetsfrågorna på arbetsplatsen, t ex förändra resandet med bil i en mer hållbar riktning. Arbetsgruppen behöver därför en hållbarhetscoach.
”Eller också är man en medarbetare som bara är nyfiken på hur hållbarhetsarbete kan utveckla verksamheten och minska kostnader”, säger Johan Axell.

Tanken med att få en egen PT i hållbarhet är att få hjälp att hitta sina egna drivkrafter och skapa hållbara vanor både för den enskilde medarbetaren samt i verksamheten. Dessutom vill Johan bidra med argument för att övertyga medarbetare och kollegor om vikten av hållbarhetsarbetet, samt hitta konkreta åtgärder som gör verksamheten mer hållbar utifrån de tre dimensionerna miljö, ekonomi och socialt.
”Vi lägger upp arbetet tillsammans och utifrån medarbetarens förutsättningar bestämmer vi ambitionsnivån”, säger Johan som är certifierad coach.

Under våren har kommunstyrelseförvaltningen fått utbildning i videomöten och under 2020 kommer Johan att arbeta vidare med fler insatser som ska leda till att kommunen vid projektets slut vid årsskiftet 2020 har minskat andelen bilresor med 20 procent.

2019-12-17