Nu bygger vi om för framtiden!

- Framtidens Centrum 2.0

Den efterlängtade renoveringen av Centrumhuset drar nu äntligen igång.
Bygget kan man säga sker i två etapper. Etapp ett börjar mitten av januari med biblioteket och Välkomstcenter. Etapp två blir de kommersiella lokalerna i ”gallerian”.

Hur påverkas medborgare och besökare av ombyggnationen? Under ombyggnationen når du biblioteket via rampen på centrumhusets vänstra gavel och Välkomstcenter flyttar upp till kommunkontorets lokaler och är tillgängligt via hiss eller trappor.

Den tuffaste utmaningen kommer höras! Det handlar om att ta sig igenom bankvalvets brutala väggar och det kommer ske under etapp ett. På denna nya biblioteksyta kommer barnen få en helt egen inglasad del med soffa och myshörnor där de kan sitta ned med en bok som sällskap. Det kommer öppnas upp en passage till den nya kafélokalen. Ombyggnationen beräknas stå färdig till sommaren.

”Ombyggnaden är en bred satsning och signalerar framtidstro”, säger Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

Här är en skiss för hela Gallerian med de nya butikerna, kaféet, biblioteket och välkomstcentret

Skiss över den nya ytan i biblioteket och Välkomstcentret

Skiss över barnes "myshörna"

2019-01-08