Topplacering bland utländska väljare

- högst andel nysvenskar i Sverige röstade i Ockelbo

De utländska medborgarna i Ockelbo var bäst i Sverige på att rösta i kommunvalet i höstas.
66 procent av alla invånare utan svenskt medborgarskap, och som fick rösta, i kommunen valde att gå till urnorna.
”Det märktes att många var intresserade och glada över att få rösta, en del för första gången i sitt liv”, säger Filimon Kiflu på integrationsenheten.

Nu har SCB presenterat all statistik från valet i höstas. Bland utländska medborgare med rösträtt i landstings- och kommunfullmäktigvalen var det totalt omkring 39 procent som röstade 2018. I Ockelbo kommun däremot röstade hela 66 procent vilket är högst i hela landet. Tvåa på listan kommer Bollnäs där 61 procent av de utländska medborgarna röstade.
”Jättehäftigt att man är så duktig på att gå och rösta i lilla Ockelbo”, säger Åsa Astner som arbetar på integrationsenheten och därmed träffar många av de nyanlända som röstade i höstens val.

Hon och Filimon Kiflu berättar att man både på integrationsenheten, arbetsmarknadsenheten samt SFI pratade mycket om valet under hösten. Många var intresserade och för några var det valpremiär.
”För många eritreaner var det första gången man fick rösta i ett demokratiskt val”, säger Filimon och fortsätter,
”Jag är 29 år men det var första gången jag fick rösta, och det känns speciellt”.

Åsa Astner och Filimon Kiflu utanför Gläntan
Åsa Astner och Filimon Kiflu utanför Gläntan.

Man har arbetat med att informera både om själva valet och det demokratiska system vi har i Sverige men också hjälpt till att informera och översätta på tigrinja och arabiska för att så många som möjligt ska gå och rösta.
”Många har tyckt att det är häftigt att ta tillvara sin rätt att rösta, och att vi får tycka olika här i Sverige”, säger Åsa Astner.

De båda berättar att många lyssnade på debatter och ställde frågor. Några ställde också frågor i de lokala debatterna, bland annat den som anordnades på torget. Några av de nyanlända har också blivit bättre på svenska och då har intresset för valet ökat, resonerar Åsa och Filimon när de analyserar Ockelbos topplacering.

En annan framgångsfaktor tror de kan vara att det är nära till ”makten” i en liten kommun där kommunhuset ligger centralt och lättillgängligt.
”Vi har haft kommunalrådet och andra politiker på besök och det är väldigt uppskattat. Många är inte vana med att träffa politiker i sitt hemland”, säger Åsa Astner.