Plusresultat för kommunen förra året

- nu kan du bläddra i 2018 års årsredovisning online

2018 blev ytterligare ett plusår för Ockelbo kommun – 9,1 miljoner kronor plus, och 12,5 miljoner kronor plus om man räknar med bolagen. Det är tolfte året i rad som kommunen och dess verksamheter levererar ett positivt resultat som innebär ett tillskott till det egna kapitalet.

I årsredovisningen för 2018, som nu finns att bläddra i på kommunens hemsida, kan man läsa om vad som skett de enskilda nämnderna samt kommunens bolag under förra året. Även det ekonomiska resultatet redovisas i detalj i dokumentet för den som vill grotta ned sig i siffror.

 
En av de snabbladdare som installerats i kommunen under 2018 samt en bild från den film som kommunen producerade i samband med utbildningen "Förenkla - Helt enkelt".

Kommunstyrelsen gör ett litet plus på 2,5 och några av de händelser man lyfter fram under 2018 är invigningen av Ugglebo arena, avvecklingen av kommunens HVB-hem samt den fortsatta sommarjobbsgarantin och arbetet med att fortsätta ta fram detaljplaner för att möjliggöra bostadsbyggande.
En annan viktig insats under året var utbildningen ”Förenkla - helt enkelt”, som genomfördes med politiker och tjänstepersoner med ambitionen om att utveckla kommunens kontakter med näringslivet. Dessutom togs en snabbladdare i bruk under året och kommunen ställde under året om till fossilfri diesel.


Bilder från ombyggnationen av Wij förskola samt från frukosten för eleverna på Perslunda.

För utbildnings- och kulturnämnden innebär 2018 ett minusresultat på 4,9, då bland annat gymnasieskolan fortsatt dras med underskott.
Några av verksamhetens viktiga händelser var den nya skolorganisationen med en gemensam rektor med huvudansvar, en-till-en-satsningen med datorer till årskurs 4 och 7 fortsatte och Ungdomsgalan som firade femårsjubileum. Dessutom tog man beslut om att bygga ut Wij förskola och satsa på eget tillagningskök och man erbjöd också alla elever på Perslunda avgiftsfri frukost som ett pilotprojekt.


Bild från dagliga verksamheten Kanalen och Slussen som gjorde tändpuckar under året, samt från Bysjöbacke dit den gemensamma servicebostaden flyttade under 2018.

Socialnämnden sticker ut med 5,3 miljoner plus på sista raden. En socialnämnd som går plus är en relativt unik företeelse i länet och även runt om i Sverige och nämnden förklarar det bland annat med att man inte haft några dyra placeringar av barn och unga samt att försörjningsstödet varit lägre än budgeterat.
Socialnämnden har under året arbetat intensivt med införandet av ett nytt verksamhetssystem samt att ställa om för att ännu snabbare kunna ta emot färdigbehandlade från sjukvården. Tack vare stimualansmedel kunde man fördubbla habiliteringsersättningen inom LSS.

Här finns årsredovisningen att bläddra i!

2019-06-13