Här grävs det för fiber: "Underbart!"

- förening i Sunnanåsbo driver pilotprojekt

Ockelbo kommun har tillsammans med GavleNet och föreningen Sunnanåsbo fiber just sjösatt ett nytt pilotprojekt "Fiber tillsammans". Målet är att fler i de små byarna ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband.
"Det här är guld värt", säger Karl Johan Blomqvist.

Bredbandsutbyggnad, precis som vilken infrastruktur som helst, blir alltmer kostsam per fastighet ju längre ut på landsbygden man kommer. Det är långa sträckor och få anslutande fastigheter som ska vara med att finansiera utbyggnaden. Om intresset i området dessutom är svagt innebär det ytterligare svårigheter.
Det här gäller tyvärr stora delar av Ockelbo kommun. Ett sätt att hålla nere kostnaderna har tidigare varit att söka statliga eller eller EU-stöd. Men just nu finns inga sådana bidrag att söka.

Närbild på fiberkabel Bild på traktor

Ett annat sätt är att sänka kostnaderna för själva utbyggnaden, vilket kan göras genom att man på orten utför stora delar av arbetet själv. Detta brukar kallas för Byanät. För att försöka förenkla detta arbete har stadsnätet GavleNet och Ockelbo kommun tagit fram en arbetsmodell som kallas för ”Fiber tillsammans”. Den bygger fortfarande på att det är ”byn” som bygger fibernätet.

Det innebär bland annat att bestämma vilket område som ska omfattas, ta in intresseanmälningar för anslutning, fixa markavtal och vara den drivande parten genom hela projektet. Ett stort moment som byn ansvarar för är praktiskt arbete som grävning och förläggning av rör för att dra fiberkabel i.
Byn jobbar hela vägen tillsammans och i nära samarbete med GavleNet som bistår med kompetens. Det här samarbetet ska göra att det dels blir lättare att komma framåt i projektet och dels säkerställa att nätet byggs på rätt och ett framtidssäkert sätt.

Bild på skylt i Sunnanåsbo Karl-Johan Blomqvist berättar var man grävt för fiber

I Sunnanåsbo pågår just nu ett pilotprojekt enligt arbetsmodellen "Fiber tillsammans". Där har Sunnanåsbo fiberförening just avslutat grävarbetet i området. 21 fastigheter är med i området och 17 av dessa vill ansluta.
"Bredband är en förutsättning för att kunna leva på landsbygden. En av framgångsfaktorerna i vårt projekt har varit att vi har en genomförandekultur i byn. Vi har en gemenskap och sitter i samma båt och alla hjälps åt", säger Leif Vikberg som är en av de engagerade i projektet.
Föreningen är ansvarig att gräva fram till fastighetsgränsen för samtliga fastigheter i området, även de som inte vill ansluta, och sedan gräver varje enskild fastighetsägare från tomtgränsen och fram till sin egen fastighet.

Karl Johan Blomqvist är en av de som genomfört grävningsarbetet i Sunnanånsbo. För honom är satsningen mer än välkommen.
"Vi som driver lantbruk hemifrån är helt beroende av en bra uppkoppling för att kunna driva vårt företag", säger han och berättar att den mobila lösning de har i dag inte fungerar alls.
"Det kan ta oss 40 minuter att skicka en faktura. Det bara står och tuggar. Man blir jättefrustrerad", säger han.

 Bild på Karl-Johan Blomqvist och traktor Närbild på kabeln med fiberslangarna i

Föreningen har varit mycket aktiva och snabba och de första kontakterna togs för knappt ett år sedan. Sedan januari har föreningen varit igång.
Nu hoppas de kunna koppla in sitt bredband i september.
"Vi längtar! Att ha bredband handlar ju inte bara om att kunna surfa. Fler och fler grejer i hemmet behöver ju uppkoppling", säger Karl Johan Blomqvists partner Malin Höcke och fortsätter,
"I framtiden kanske man behöver trygghetslarm eller kameror och många samhällstjänster är ju tillgängliga via nätet".

Bild på Karl-Johan Blomqvist och traktor Närbild på grävskopa

De berättar att kommunen och GavleNets stöd har varit en god hjälp i arbetet med att äntligen få bredband till byn.
"Det gör ju att kostnaden kan sänkas något och det är så klart välkommet", säger Karl Johan Blomqvist.
Ockelbo kommun har avsatt en pott pengar för att medfinansiera projekt som drivs enligt ”Fiber tillsammans”-modellen. De kan användas utanför områden som inte redan har ett erbjudande om fiberanslutning från någon aktör på bredbandsmarknaden (anledning till det är att offentliga medel inte får användas för att störa konkurrens på marknaden).

Även om man inte kan få medfinansiering från kommunen så fungerar allt samarbete med GavleNet på samma sätt och villkor som i Fiber tillsammans.
"Redan har det kommit in en hel del frågor och funderingar till kommunen, och det finns till och med några områden som eventuellt är på gång att starta upp arbetet. Bara det är ett kvitto på att egna initiativ och insatser lönar sig. Roligt!", säger Lotta Sen-Thakuri, IT-strateg på kommunen.

Hon har några tips för hur man går till väga om man är intresserad av att göra lika som Sunnanåsbo.

  1. Undersök intresset för fiber i området och sammanställ detta
  2. Rita ut det tänkta området på en karta
  3. Utse en kontaktperson som kommunicerar med GavleNet och Ockelbo kommun
  4. Kontakta GavleNet och boka möte för att gå igenom och se över förutsättningar som finns i ert område, vad ni kan göra själva och vad ni behöver stöd med.

 

Kontaktperson på GavleNet:

Bosse Larsson
026-17 86 27
Bo.larsson@gavleenergi.se

2019-06-25