Ockelbos mest okända enhet

- hemsjukvården är tillgänglig årets alla dagar

Det här gänget arbetar dygnet runt, årets alla dagar.
Trots det tillhör de kommunens mest okända enhet – hemsjukvården.
”Många känner inte ens till att vi finns”, berättar enhetschefen Britt Aspgren som har 16 fasta medarbetare på sin enhet.

Hemsjukvården har funnits som enhet sedan 2013 då kommunerna fick överta verksamheten från landstingen. Ofta blandas hemsjukvården ihop med hemtjänsten, och ibland med hälsocentralen eftersom man har sina lokaler ovanpå Ockelbo hälsocentral, berättar Britt Aspgren, enhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen.
"Den stora skillnaden mellan oss och hemtjänsten är att vi bedriver hälso- och sjukvård, alltså samma typ av uppdrag som hälsocentralen har, fast vi genomför vården i våra patienters hem".

Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, Distriktsköterskor, en arbetsterapeut, en fysioterapeut samt en nyanställd undersköterska som Britt och hennes biträdande enhetschef Johanna Norberg Asplund är särskilt glada att ha fått möjlighet att anställa.
"Det är guld värt med en undersköterska som kan avlasta våra sjuksköterskor. Hon är så värdefull", säger de.

Bild på hemsjukvårdens medarbetare vid deras bilar

Hemsjukvården skriver in de patienter som är över 18 år, inte har möjlighet att ta sig till hälsocentralen utan hjälp, samt om det bedöms att patienter behöver insatser under minst två veckor. Det ska också finnas ett behov av hälso- och sjukvård, till skillnad från omvårdnadsinsatser som hemtjänsten ansvarar för. Bedömningen och beslutet om vem som beviljas hemsjukvård görs av hemsjukvården och hälsocentralen.
"Ibland ringer anhöriga till oss och undrar om vi kan titta till någon äldre mor eller far, då får vi svara att vi tyvärr bara kan ta hand om de patienter som har ett hälso- och sjukvårdsbehov", säger Britt och berättar att för många är det en lättnad att få hemsjukvård.
"Man får en fast vårdkontakt och våra sköterskor sköter alla kontakter med andra enheter. De fixar och donar och är helt otroliga", säger Britt.

Man gör provtagningar, såromläggningar, ansvarar för olika pumpar, dränage och dropp och så är man ansvarig för läkemedelshanteringen. Omkring 150 patienter har hemsjukvård i Ockelbo kommun och i snitt är man fem personer i tjänst dagtid och en sjuksköterska jourtid. Enheten har telefontid dygnet runt för sina patienter, men också för att vara rådgivande gentemot hemtjänst eller personal på Bysjöstrand.
"Vi har inga telefontider, man kan nå oss dygnet runt alla årets dagar. Det är en trygghet", säger Britt och berättar att alla patienter också har en egen fast vårdkontakt inom hemsjukvården. Vid behov följer också läkare från hälsocentralen med ut på hembesök och enheten har också tillgång till rådgivning från en beredskapsläkare.

Hemsjukvårdens medarbetare

Hemsjukvården märker att man tar hand om allt svårare och mer komplicerad vård i hemmet.
"Behovet hos patienten styr. Vi tar hand om allt, oavsett om det är enkelt eller svåra saker", säger Johanna Norberg Asplund.

Den arbetsterapeut och fysioterapeut som arbetar inom enheten är också med vid hembesök och deras uppdrag är att hjälpa patienten att klara sin dagliga livssituation.
"De är jätteduktiga och värdefulla för oss. De är flexibla och arbetar tillsammans och gör gemensamma bedömningar, vilket är viktigt för oss i den lilla gruppen", säger Britt.

Gruppbild på hemsjukvårdens medarbetare

I alla kommuner i Gävleborgs län har man inför sommaren tvingats ta in hyrsjuksköterskor. I Ockelbo har man klarat sig utan och Britt menar att en framgångsfaktor är att man i jämförelse med större kommuner är en liten och sammansvetsad grupp samt har nära till både hälsocentralen, Bysjöstrand, hemtjänsten och de särskilda LSS-boendena i kommunen.
"Jag har suttit många gånger inför sommaren och haft ont i magen och funderat över bemanningen", säger hon och fortsätter,
"Men det känns roligt att vi klarar oss i sommar och att folk faktiskt söker sig hit och vill jobba här. Vi är en himla bra grupp", säger hon.

Högst upp på önskelistan inom hemsjukvården just nu står ytterligare en fysioterapeut.
"Vi skulle kunna jobba mycket mer förebyggande då, det skulle göra så mycket för Ockelbos invånare, även de som inte har hemsjukvård", säger Britt och ger som exempel att man skulle kunna lära ut mer om hur man förebygger fall, balansträning, rörlighet och sätta in förebyggande åtgärder.
Drömscenariot är att få jobba mer förebyggande med Uret och kommunens trygghetsboende samt träffpunkterna ute i byarna.

2019-06-27