Förskolan Lilla jag föreslås flytta

- förskolan i centrala Ockelbo omorganiseras till hösten

Politiken ska nu ta ställning till ett förslag om att flytta barnen på förskolan Lilla jag till Kaplandsgården och Wij förskola till hösten då Wij förskola öppnar igen.
Samtidigt förslås förskoleavdelningen Ängen på Gäverängeskolan läggas ned och alla femåringar flyttas till Kaplansgården.

I morgon, onsdag, sammanträder utbildnings- och kulturnämnden och man ska då ta ställning till ett förslag om en ny organisation för förskolan i centrala Ockelbo.

En del i förslaget är att lägga ned förskolan Lilla jag, som i dag finns i en fastighet som är undermålig och ej ändamålsenlig för verksamheten, och flytta barnen till Wij förskola samt Kaplansgården. Dessutom är hyran hög och kommunen hyr endast lokalerna där Lilla jag i dag håller till.

Staffan Nordqvist (S) är ordförande i UKN och berättar att ordförandeberedningen är positivt inställda till förslaget.
”Vi tycker att det är ett bra förslag och som det ser ut i dag finns det inget som gör att vi inte ska besluta så som förslaget”, säger han.

Bild på Kaplansgården
Från hösten vill man kunna utnyttja båda avdelningarna på Kaplansgården.

Tanken är att alla femåringar, både från Stenhuggaren, Wij förskola, Lilla jag och Ängen flyttas till Kaplansgården. För att fyraåringarna från Ängen och Lilla jag ska slippa flytta två gånger inom ett år förslås de flytta direkt till Kaplansgården ihop med femåringarna denna höst.

Eftersom Kaplansgården är i två plan lämpar sig lokalerna främst för äldre barn som då får nära till Wij trädgårdar, Pålsgården, biblioteket. Genom att samla alla femåringar på Kaplansgården kan man också utnyttja båda våningarna och öka bemanningen där.

Med den nya organisationen får man en mer samlad förskola som är lättare ett bemanna – i stället för dagens tre utspridda avdelningar på Ängen, Lilla jag och Kaplansgården, samt Stenhuggaren får man nu Stenhuggaren, Wij förskola och Kaplansgården. En annan vinst med att behålla Kaplansgården är att barngrupperna på Wij förskola och Stenhuggarens förskola slipper bli alltför stora.

Bild från renoveringen av Wij förskola i mars i år
Så här såg det ut vid bygget av Wij förskola i våras.

”Vi har fått fler barn än vi hade räknat med och egentligen hade vi velat bygga större på Wij förskola, men det fick vi inte gehör för. Därför måste vi använda Kaplansgården, om vi ska hålla nere storlekarna för barngrupperna”, säger Staffan Nordqvist.

 

2019-06-11