Nu stängs stödboendet i Ockelbo

- färre ensamkommande i kommunen

Under fem år drevs både HVB-hemmen för ensamkommande och stödboendet prickfritt.
Nu har båda hemmen och även stödboendet stängt, då färre ungdomar är i behov av insatser.
”Det är så klart vemodigt, men det känns fint att vi har levererat en så kvalitativ verksamhet och goda samhällsmedborgare", säger Hatim Abu Rweileh, enhetschef.

1 maj 2014 startade Ockelbo kommun det första HVB-hemmet för ensamkommande barn och ungdomar för att möta de barn och ungdomar som kom under flyktingkrisen. Redan 1 juni öppnade man och några dagar senare hade Hatim och hans personal åtta ungdomar att ta hand om.
”Det var snabba puckar och mycket praktiskt att rodda med i början – inte ens lokalerna var helt iordningsställda när vi körde igång”, säger Hatim Abu Rweileh som har varit föreståndare för hemmen.

Därefter öppnade man ytterligare ett HVB-hem 2016 för att möta behovet av insatser för de ensamkommande ungdomar som kom till kommunen. När tillströmningen av ungdomar minskade under 2017, till följd av stramare gränskontroller, beslutade man att stänga HVB-hemmen och i stället ge de fåtalet ungdomar som fortfarande var i behov av stöd ett boende i kommunens stödboende.


Hatim Abu Rweileh utanför Kaplanen som tidigare fungerade som HVB-hem.

”Vi ville utmärka oss och skapa de bästa HVB-hemmen i Sverige och sedan det bästa stödboendet”, säger Hatim och berättar att verksamheten drivits helt utan anmärkningar från inspektionen för vård och omsorg (IVO) under fem år.
Verksamheten är ensam i länet om att ha drivits utan någon anmärkning från IVO.

Hatim berättar att omkring 90 procent av de ungdomar som har fått uppehållstillstånd har valt att stanna i Ockelbo, även då de blivit för gamla för att bo i stödboendet.
”Vi har satsat på de här ungdomarna och de har trivts här i Ockelbo. Vi har jobbat efter filosofin ’Välkommen till Ockelbo – här behandlar vi alla olika’, detta för att möta och se varje individ och tillgodose de individuella behoven då vi alla är olika, och det tror jag har varit viktigt”.

Men nu har alltså även stödboendet stängts. Formellt stängdes boendet 1 juni och de ungdomar som fram till dess har haft beslut om att bo i stödboendet kommer nu att få andra stödinsatser.
”Det känns så klart vemodigt. Nu är framgångssagan slut, men det är ett nödvändigt ont. Vi har färre ungdomar och ingen statlig finansiering längre”, säger Hatim.

Hatim berättar att andra kommuner och även privata aktörer har varit på besök för att lyssna hur man skapat verksamheten och lyckats driva den framgångsrikt i Ockelbo.
”Det känns som ett väldigt gott betyg”, säger Hatim som lyfter den goda stämningen och de engagerade medarbetarna som framgångsfaktorer.
”Och så är jag tacksam för att jag har fått chansen att göra den här resan och fått förtroende från både politiken och kommunledningen, det har varit viktigt”, säger han.

2019-06-20