Bild på växthus på Wij

Anbudsprocess igång på Wij trädgårdar

- öppet att lämna anbud på att driva verksamhet där

Nu är det dags för intresserade entreprenörer att lämna anbud på att driva kafé, restaurang, konferens eller andra kommersiella verksamheter på Wij trädgårdar.
Upphandlingen är i gång och man har till 15 september på sig att lämna in ett anbud.
Verksamheten fortsätter parallellt som vanligt i parken i sommar, med säsongspremiär om en knapp månad.

Sedan politikerna i kommunfullmäktige i oktober (alla partier var överens utom Sverigedemokraterna som reserverade sig mot beslutet) beslutade att ta över de icke-kommersiella delarna av Wij trädgårdar har en konsult arbetat parallellt med att mejsla fram ett underlag för vilka delar utomstående aktörer och entreprenörer skulle kunna driva.
Vid årsskiftet tog kommunen över själva parken, driften av den samt delar av personalen. Under året kommer kommunen också att ta över fastigheterna i parken.

De hyresgäster som i dag finns på platsen påverkas förmodligen inte av anbudsprocessen men får ny hyresvärd då kommunen övertar fastigheterna. Ett informationsmöte kommer att hållas för dem längre fram.

Översiktsbild över Wij Bild på trädgårdens hus Wij
Kommunen kommer att ta över fastigheterna på Wij trädgårdar under året.

Processen med att ta fram allt underlag som behövs för att kunna lägga ett anbud på att driva en, flera eller alla verksamheter i parken har pågått under våren och är nu färdig.
Underlaget finns nu tillgängligt via Inköp Gävleborg som är ansvariga för själva upphandlingen. Redan nu kan stora som små företag lämna in intresse för att driva verksamhet i parken och man har på sig fram till och med 15 september att lämna in sitt anbud.

Exempel på verksamheter som man kan lägga anbud på att driva är konferensverksamhet, kafé och lunchrestaurang, hotell, samt trädgårdsbutik eller evenemang. Målet är att det nästa säsong ska finnas entreprenörer på plats som ska driva de kommersiella delarna på affärs- och marknadsmässiga grunder.
Ockelbo kommun ser några viktiga grundförutsättningar för den kommersiella driften, såsom att det finns en ekonomisk hållbar plan över tid, att aktörer är med i lokala nätverk och att man i största möjliga mån använder lokala och närodlade råvaror.

Bild på rosträdgården Bild från grillkväll på Wij
Säsongen 2019 fortsätter som planerat och även i år blir det rosdagar och grillkvällar i parken.

Under 2019 kommer verksamheten på Wij trädgårdar att drivas som tidigare via ett uppdrag från kommunen. Parken öppnar 1 juni och stänger 7 september och man har många arrangemang planerade under sommaren. Precis som tidigare år väntar rosveckorna i juli, de populära grillkvällarna på torsdagar samt skördefesten som ett avslut på säsongen.
Dessutom finns redan ett antal konstutställningar inplanerade och även i år bedriver man en trädgårdsutbildning via Bollnäs folkhögskola med 18 elever som även i år planerat varsin spännande odlingslott.

Stiftelsen Wij trädgårdar finns kvar för att säkerställa att verksamheten drivs vidare i stiftelsens anda och att den konstnärliga inriktningen finns kvar.

2019-05-07