Förbättrat företagsklimat i Ockelbo

- företagare ger bättre betyg för tredje året i rad

Företagsklimatet i Ockelbo får bättre betyg av kommunens företagare i Svenskt näringslivs undersökning.
I årets mätning får klimatet 3,4 i betyg, jämfört med förra årets 3,25 och3,05 året dessförinnan.

När Svenskt näringsliv nu redovisar resultaten från den enkät man skickat ut till företagare i hela Sverige pekar resultatet uppåt för Ockelbo. För tredje året i rad får företagsklimatet ett högre betyg av företagarna och Ockelbo är en av tre kommuner i länet som förbättrar sig. Man är dessutom tredje bäst i länet efter Hofors (3,8) och Ovanåker (3,5) och i paritet med Sverigesnittet som också är 3,4.
Av de sju övriga försämrar sig sex och en ligger kvar på samma resultat.

Enkäten har besvarats av 85 företagare i Ockelbo och de flesta har minst en anställd. Enkäten gick ut till omkring 170 företagare vilket betyder att svarsfrekvensen var omkring 50 procent. Undersökningen har pågått under januari till mars och gjorts av Demoskop.

Lotta Petterson på Svenskt näringsliv Diagram över Gävleborgskommunernas resultat
Lotta Petterson går igenom resultatet av enkätfrågorna tillsammans med företagare, tjänstepersoner och politiker i Ockelbo kommun.

Frågorna handlar om hur näringslivet uppfattar företagsklimatet i kommunerna. Företagarna har fått ranka kommunen på en skala på 1-6, där 6 är bäst och 1 är sämst, i ett antal frågor.
"Med företagsklimat menar vi summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagen i vardagen", söger Lotta Petterson, regionchef på Svenskt näringsliv.

Under onsdagen gick hon igenom enkätsvaren för Ockelbo kommun inför företagare, politiker och tjänstepersoner inom kommunen.
"Jätteroligt att se att Ockelbo förbättrar sitt resultat för tredje året i rad. Det här är långsiktigt arbete som tar tid", konstaterar hon.

Bild på deltagarna på seminariet Lotta Petterson på Svenskt näringsliv
"Ockelbo är en kommun med mycket företagaranda", konstaterar Lotta Petterson när hon går igenom enkätsvaren för Ockelbo.

En av de frågor där kommunen får ett lägre betyg (2,6) av företagare är kring avgifter och hur väl man som företagare förstått hur kommunen beräknat sin avgift. Denna fråga lyfts också av företagaren Sofie Almkvist som deltar i seminariet.
"Jag tycker att det är märkligt och dåligt att vi företagare betalar en kontrollavgift varje år, men det genomförs bara tillsyn var tredje år. Det känns inte okej", säger hon.
Både kommunchef Lars Sjödin och kommunalråd Magnus Jonsson (S) är överens om att det inte är okej.
"Vi ska ta ut avgifter för det arbete vi utför", säger de och lovar att ta med sig frågan.

Samtliga frågor och resultat går att läsa på Svenskt näringslivs specialsajt:
Foretagsklimat.se

Där kan man också jämföra Ockelbo kommun med andra kommuner och studera hur företagarna svarat i enskilda frågor.

Några av de satsningar som kommunen kommer att fortsätta med för att förbättra företagsklimatet är bland annat företagsdialog där man besöker företag runt om i kommunen och LOTS-funktionen som ska hjälpa företagen i myndighetskontakter.

På Ockelbo.se finns en specialsida med information, nyheter och relevanta tips för dig som är företagare. Den finner du här:

ockelbo.se/Foretagare

Och du vet väl att näringslivsenheten skickar ut företagsbrev via mejl med jämna mellanrum? Registrera dig för det för att ta del av all den senaste informationen!

2019-05-22