Hållbara tjänsteresor ska öka i Ockelbo

- resvaneundersökning genomförs i kommunen

Ockelbo kommuns tjänsteresor ska framöver bli mer hållbara – både ur miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv.
Målet är att öka resorna med buss och tåg, men också med cykel och via promenader.
”Men det blir inga pekpinnar, ingen skam. Vi ska i stället visa på vilka olika möjligheter det finns”, säger Johan Axell som ska leda det tvååriga projektet där Ockelbo ingår.

Steg ett är att alla medarbetare i kommunen ska få fylla i en resvaneundersökning. Alla medarbetare kommer under vecka 19 att få ett mejl med en länk till undersökningen från sin närmaste chef. Senast 17 maj ska enkäten besvaras. I den kommer alla medarbetare att få svara på frågor om hur de reser i tjänsten. Svaren ska sedan användas för att ta fram en plan för hur kommunen kan öka det hållbara resandet framöver.

Undersökningen tar sex till sju minuter att svara på. Frågorna kretsar kring hur man reser i tjänsten men man får också svara på hur man tar sig till och från sitt arbete.

Johan Axell kliver på bussen mot Sandviken Johan Axell vid busshållsplatsen på torget i Ockelbo
Att öka användandet av kollektivtrafik för tjänsteresor är ett av projektets mål.

Johan Axell, som är anställd av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) för att driva projektet i Ockelbo, Sandviken och Hofors, är noggrann med att påpeka att projektet inte bara handlar om miljömässig hållbarhet, utan också social och ekonomisk hållbarhet.
”Är det ekonomiskt hållbart att köpa in en dyr dieselbil i verksamheten om den används mycket lite? Kanske inte”, säger han och fortsätter,
”Kanske är det också bättre för hälsan att ta cykeln till ett möte, eller varför inte göra det via Skype för att slippa resa”.

Han är också noggrann med att påpeka att projektet inte syftar till att komma med pekpinnar eller förbjuda bilresor. Tanken är i stället att hitta alternativ som kan vara mer hållbara, ur olika perspektiv.
”Det handlar om att vi ska bli mer medvetna om våra val och utveckla oss, bara för att vi har gjort på ett visst sätt i alla år, behöver vi inte fortsätta på samma vis i framtiden. Det kan finnas andra alternativ”, säger Johan Axell.

Det långsiktiga målet är att minska andelen bilresor i tjänsten med 20 procent. Samtidigt vill man öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel, men också öka andelen resfria möten. I ett första skede kommer cykling att vara prioriterat.
”Jag ska hjälpa kommunerna att se var cykeln naturligt kommer in i den dagliga verksamheten”, säger Axell och fortsätter,
”Man ska vilja cykla för att det ger ett mervärde både för verksamheten och för den enskilde”.

VGS har fått 1 978 500 kronor av Energimyndigheten för att driva projektet i alla tre kommuner under knappt två år. Johan Axell är anställd för att leda arbetet och hjälpa kommunerna att se nya möjligheter och han vill mer än gärna ha kontakt med medarbetare i alla tre kommuner.
”Min önskan är att involvera så många som möjligt i det här arbetet. Vi ska inte sitta från ovan och bestämma utan jag hoppas att många medarbetare involveras i arbetet”.

Alla som har en idé eller funderingar kring hållbart resande är välkomna att kontakta Johan Axell!

Johan Axell
Processledare Hållbart resande
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS)
Telefon: 026 – 24 00 53, Medborgarservice: 026 - 24 00 00
E-post: johan.axell@sandviken.se