Ina Ingelsson samt hennes klass

Ina Ingelsson tar med klass till Ockelbo

- besöker hemort med barn från utsatta områden

Nästa vecka får Ockelbo besök av skolklass från Bergsgårdsskolan i Göteborg.
Det är Ockelbotjejen och läraren, Ina Ingelsson, som ska visa sin klass sin barndoms by.
”Syftet med resan är att bredda elevernas världsbild och visa en annan typ av samhälle”, säger Ina om resan.

Ina Ingelsson, som är uppväxt i Ockelbo, jobbar nu som lärare i en av Göteborgs mest oroliga förorter. Där är hon, sedan två år tillbaka, klasslärare för 19 elever som går i årskurs 6. I området förekommer en del grov kriminalitet, hedersrelaterat våld och statistiken på exempelvis bortgifte och könsstympning av barn är bland den högsta i hela Sverige.

Utanförskap är en del av vardagen och många av eleverna är nyfikna på hur vardagen såg ut då Ina gick i skolan i Ockelbo.
”Jag har under tidens gång märkt att de är intresserade av min barndom och hur mina ungdomsår var, förmodligen för att det skiljer sig så mycket från deras. Därför vill jag ge dem möjligheten att få en inblick i detta, och vad är då bättre än att besöka min hemort”, säger Ina Ingelsson om resan.

Under nästa vecka kommer hon och eleverna därför att besöka Ockelbo och få en inblick i vardagen hos en årskurs 6 på Perslundaskolan. Barnen har varit drivande i planeringen och fått önska själva vad de vill göra och ett av önskemålen var att prova på ridning.
”Där har ridskolan samarbetat och gjort det möjligt. Vi är fantastiskt glada att min hemkommun och flera av de lokala företagen har varit villiga att samarbeta med oss för att göra denna resa möjlig”, säger Ina Ingelsson och berättar att man också kommer att besöka älgparken.
På älgparken kommer eleverna grilla i kåta och umgås, och så klart lära mer om djur de inte stöter på i sin hemkommun.

Ina är noga med att påpeka att syftet med resan inte är att värdera vad som är bra eller dåligt med en ort utan att uppmärksamma skillnader och på så vis bredda elevernas världsbild. Dessutom blir det en möjlighet för eleverna att träna många viktiga förmågor, såsom elevinflytande och elevdemokrati och att ta eget ansvar och kunna planera själva.

För den som vill läsa mer om satsningen, eller veta hur man kan vara delaktig i projektet, finns hemsidan:

Meetnorrland.se

2019-05-17