Malin Larsson i förgrunden och Pia Holmström står bakom

Nu lämnar Pia över till Malin

- förskolan får ny chef från 1 augusti

Förskolechefen Pia Holmström går i pension senare i höst och lämnar redan i sommar över till Malin Larsson, som blir ny chef för förskolan i Ockelbo.
Pia blir dock kvar till oktober för att slutföra utredningen om förskolans framtid och ro i land ombyggnationen på Wij förskola.

Redan i mars började Malin Larsson sitt arbete men då som biträdande förskolechef, vid sidan av Pia Holmström. De är båda nöjda och tacksamma att ha fått arbeta tillsammans under en längre period för att överlämningen ska vara så bra som möjligt.
”Det har varit otroligt förmånligt att få en så bra start och få hinna komma in och bli varm i kläderna”, säger Malin.

Hon kommer från tjänster som förskolechef och rektor och har tidigare arbetat i Älvkarleby kommun, där hon också bor. Innan hon kom till Ockelbo var det okänd mark.
”Det var väldigt långt bort, trodde jag”, säger hon med ett leende och berättar att hon omvärderat.
”Men så insåg jag att det inte alls är så långt bort. Jag tar tåget till Gävle och byter plattform och är framme på drygt 30 minuter”, säger hon.

Malin Larsson och Pia Holmström utanför skolkontoret Malin Larsson och Pia Holmström sitter på en bänk utanför skolkontoret

Det som lockade med tjänsten i Ockelbo var att få arbeta övergripande med hela förskolan, berättar Malin, som tycker att den nya kommunen hon arbetar i erbjuder härliga miljöer.
”Jag tycker att Ockelbo är fantastiskt vackert, det är fina omgivningar här”.

Formellt lämnar Pia över chefskapet till Malin sista juli. Då kommer det också att vara en helt ny titel – rektor för förskolan eftersom förskolan får ny läroplan och man då går ifrån förskolechefer till att ha rektorer även för förskolan. Marita Boswell kommer då också att bli biträdande rektor för förskolan på heltid, vilket innebär en liten utökning av ledningen för förskolan, som svällt de senaste åren.

Samtidigt får förskolan också ett tydligare fokus på utbildning och det som tidigare var förskolans verksamhet blir då förskolans utbildning.
”Det kommer att vara ett stort arbete framöver”, säger Malin Larsson och berättar att man redan nu arbetar i förskolorna med att implementera den nya läroplanen.

Pia Holmström och Malin Larsson sitter på en bänk utanför skolkontoret Malin Larsson i förgrunden och Pia Holmström står bakom

Pia kommer dock att fortsätta arbeta under hösten och då är uppdraget att ro i land bygget av nya Wij förskola samt att i september överlämna utredningen om hur förskolan ska se ut 2030 i Ockelbo till nämnden i september.
”Det känns jätteskönt. Fast lite konstigt att nu när vi planerar för hösten och nästa år, då är jag inte här längre”, säger hon.

Under de fem år Pia har arbetat här har ombyggnationen och utökningen av förskolan på Wij varit ett av de viktiga målen. Hon är därför nöjd att se att bygget fortgår som planerat och ser framemot att flytta in i de nya anpassade lokalerna i oktober.
"Det har varit mitt mål hela den här tiden - att skapa en ny större förskola som är bättre anpassad för dagens förskola", säger Pia och fortsätter,
"Fastän behovet nu tyvärr inte uppfylls till fullo utifrån antalet platser”.

Att komma i ordning i den nya förskolan, tillsammans med att implementera den nya läroplanen och att arbeta än mer med digitalisering ser Malin Larsson som viktiga delar inom förskolan i höst.

2019-05-28