Bild över ledamöterna i fullmäktige

Ja till nybygge - försäljning skjuts upp

- Ockelbogårdar får bygga 16 nya bostäder

Politikerna i fullmäktige beslutade i går att skjuta fram Ockelbogårdars försäljning av tre fastigheter, två i centrala Ockelbo och en i Lingbo.
Däremot sa man ja till Ockelbogårdars beslut om att bygga nytt.
”Grattis Ockelbogårdar, nu ska vi äntligen bygga bostäder!”, konstaterade fullmäktiges ordförande Anna Schönning (S).

De fastigheter i centrala Ockelbo som Ockelbogårdar önskar sälja är Södra Åsgatan 72 med fyra lägenheter och Södra Åsgatan 3-5 med två lägenheter och två lokaler. Dessutom ska alltså en fastighet, Sjövägen 2-32, i Lingbo säljas. Det handlar om 16 lägenheter. Anledningen till att det kommunala bostadsbolaget villa sälja fastigheterna är att man vill frigöra kapital för att kunna fortsätta sina omfattande renoveringar, men också för att kunna satsa på att bygga nytt för första gången sedan 1986 (då kvarteret Uret byggdes).

Socialdemokraterna ville inledningsvis säga ja till försäljningen för att möjliggöra de önskade renoveringarna samt kunna satsa på nybyggnation.
Moderaterna och Sverigedemokraterna däremot var kritiska till det underlag som Ockelbogårdar har presenterat i ärendet om att sälja fastigheterna. Man hade önskat mer underlag såsom värde på fastigheter samt vilka intäkter man räknar med vid en försäljning. Partierna yrkade därför på återremiss i ärendet.

Fullmäktigeförsamlingen sammanträder

Efter en paus i mötet beslutade även Socialdemokraterna att yrka på en återremiss i ärendet och Ockelbogårdar får därmed vänta med en försäljning.
”Vi gör om och gör rätt. Vi går tillbaka hem och kommer tillbaka med det underlag vi känner att vi behöver”, säger Magnus Jonsson (S) om beslutet.

Totalt avhandlades 28 ärenden på fullmäktige och ett ärende där politikerna var totalt eniga var i medborgarförslaget om att rullstolsanpassa vindskydd i Ockelbo. Där sa politikerna ja till förslaget och det blir nu upp till tekniska enheten att anpassa vindskydden.

Ett annat medborgarförslag som vållade lite mer diskussion var förslaget om att måla vattentornet i regnbågens färger. Politikerna sa nej till att måla vattentornet, men uppdrog åt tekniska enheten att se över möjligheten att med hjälp av laser eller ljus färga vattentornet. Niels Hebert (MP) önskade då att man tar med sig idén om att använda vattentornet för offentlig konst.

För den som vill läsa alla beslut i de olika ärendena kommer protokollet att publiceras under veckan på sajten.

Här hittar du protokollet!

2019-05-14