Amanda Persson rockar en rockring på sin arm

Rörelsesatsning ska höja skolresultat

- planerade rastaktiviteter ska motverka stillasittandet

Fysisk aktivitet och rörelse minskar bland barn – som ett led i detta ingår nu alla kommunens grundskolor i en rörelsesatsning.
I satsningen ingår planerade rastaktiviteter ett antal gånger i veckan för eleverna och målet är att höja skolresultaten och stärka folkhälsan.
"Det är jätteroligt och man känner sig pigg efteråt", säger fjärdeklassaren Iris Mörnerud.

Under våren har skolorna i Ockelbo kommun inlett arbetet med att sprida rörelseglädje bland barn och ungdomar. Satsningen pågår fram till sommaren 2020 och alla elever från förskoleklass till och med årskurs 6 deltar.

Jesper Hall delar ut tygband till eleverna Jesper Hall sätter i gång musiken.
Bildtexter: Aktivitetsledaren Jesper Hall delar ut tygband till eleverna innan han slår igång musiken.

För eleverna i årskurs 4 på Perslundaskolan innebär satsningen att de varje tisdag och torsdag erbjuds rastaktiviteter av aktivitetsledaren Jesper Hall, som arbetar på uppdrag av Gävleborgs Idrottsförbund/SISU Idrottsförbund, som driver projektet.
”Jätteroligt, jättebra, kul!”, svarar eleverna alla i kör på frågan om vad de tycker om att vara ute och röra på sig.
”Det finns många saker att göra när han har med sig alla redskap”, säger Amanda Persson och syftar på den trunk Jesper har med sig och som är fylld med olika redskap såsom konor, rep, rockringar och mycket annat vilket inbjuder extra till lek och rörelse.

Eleverna berättar att alla inte alltid är med, men många hänger på när Jesper dyker upp och sätter igång musiken.
”Det kommer nya hela tiden, det blir roligare ju fler som är med”, säger Iris Mörnerud.
Eleverna ser själv att många i deras ålder är mer stillasittande än förr och naturligtvis lockar ofta telefonerna.
”Därför är det bra att det är aktiviteter på rasten, så att de som inte brukar leka eller röra på sig också gör nåt”, säger Amanda Persson.

Tyra Blomqvist och Iris Mörnerud vaktar sitt bo med skatterna i Iris Mörnerud lämnar en av skatterna i sitt bo.
Bildtexter: Tyra Blomqvist och Iris Mörnerud vaktar sitt bo med skatterna i.

De är överens om att känslan är härlig i kroppen efter att de har lekt och rört på sig på rasterna.
”Man känner sig pigg efteråt”, säger Iris Mörnerud.
”Och svettig”, säger Olle Hammargren och får medhåll av de andra eleverna.
”Och man känner sig inte lika sprallig på lektionerna, man har ju sprungit av sig”, konstatarer Tyra Blomqvist.

Den här dagen kör Jesper igång med leken ”Skattkistan” – en av elevernas favoritlekar. Jesper markerar upp en lekyta med en mittlinje och två rep längst bak på var sida om mittlinjen. Bakom repet (som också är bo) finns en rockring med ett antal skatter (ärtpåsar) i. Det gäller för lagen att ta sig över motståndarhalvan och in i det trygga boet för att hämta en skatt i taget, utan att bli tagen.

Tyra Blomqvist provar att rocka rockring Amanda Persson rockar rockring
Bildtext: Tyra Blomqvist och Amanda Persson provar att rocka rockring

Ett 20-tal elever hänger på och några tittar på och andra fortsätter fotbollsmatchen som dragit igång lite tidigare. Det blir ordentliga rusningar över planerna och helt plötsligt börjar det sina i skattkistan hos ena laget. Men då vänder vinden och laget som ligger under lyckas håva in fler skatter.

Jesper berättar att de sedan starten varit ute i alla väder, utom en enda gång då det var riktigt blött och kallt. Allt mellan 40 till 60 elever deltar på Perslunda och på Gäveränge och Åbyggeby brukar de vara mellan 20 och 40 stycken.

Ida Wabö, Iris Mörnerud och Tova Karlborg är i röda laget. Ida Andersson springer så fort hon bara kan mot skatten
Bildtexter: På bilden till vänster syns Ida Wabö, Iris Mörnerud och Tova Karlborg. På bilden till höger är det Ida Andersson som gör en rusning.

Som en del i satsningen har också cirka 60 lärare och pedagoger i kommunen gått en grundutbildning genom Gävleborgs Idrottsförbund/SISU Idrottsförbund. I utbildningen ingick bland annat Rörelseförståelse, att leda barn och unga med NPF-diagnoser samt Motivation hos lågt motiverade barn och ungdomar. Projektet kommer att pågå till sommaren 2020.

2019-05-31